Gjatë ditës së djeshme e përditshmja kosovare “Bota Sot”, duke iu referuar burimeve të saj, shkroi se moderatorja Anita Haradinaj ishte sulmuar fizikisht nga burri i saj, ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe sipas raportimit të gazetës, moderatorja kishte përfunduar në urgjencë.

Për të kuptuar më shumë rreth situatës, Gazeta Express ka zhvilluar një bisedë telefonike me Anita Haradinajn, e cila i ka mohuar të gjitha pretendimet e gazetës “Bota Sot”. Anita Haradinaj tregon se e ka lexuar raportimin e mbrëmshëm për të dhe mohon se ish-kryeministri Haradinaj ka ushtruar dhunë fizike ndaj saj, duke shtuar se ajo nuk gjendet fare në Prishtinë, por është në Durrës.

“Po e kam pa (raportimin). Së pari unë hiç sjam në Prishtinë, jam në Durrës, e para e punës. Kështu që nuk janë të vërteta hiç, po nuk e di pse janë çu pesh”, deklaroi Anita Haradinaj.

Moderatorja pohon më tej se burri i saj, ish-kryeministri Ramush Haradinaj, nuk ka ushtruar asnjëherë asnjë lloj dhune ndaj saj, që prej më shumë se 21 viteve martesë.

“Edhe bash me ta thënë të vërtetën prej kur jam martu unë, kurrë n’jetë s’ka ndodh Ramushi me ushtru ndonjë lloj dhune, e spo e di ku e kanë gjetë forcën me bë kësi thashetheme banale. Sepse roli i medias, unë jam në media i kam 21 vjet nuk është me bë thashetheme”, u shpreh tutje moderatorja.

E pyetur nëse ka kontaktuar me mediumin që raportoi dhunën fizike, të cilën ajo po e mohon, dhe nëse e ka ndërmënd të bëjë ndonjë denoncim, Anita Haradinaj tha:

“Nuk jam marrë me këtë punë hic, për asrye se nuk mu ka duk as e arsyshme as interesante, mu ka duk kot”.

“Nuk është hera e parë që bëjnë (shkrime), duhet me mendu…E meja nis ashtu duhet me nejt nëpër Gjykata me gënjeshtrat dhe rrenat sidomos të “Botës Sot”, përfundoi ajo. Policia e Kosovës nuk ka pasur asnjë përgjigje lidhur me rastin e publikuar.

Yesterday, the Kosovar daily “Bota Sot”, referring to its sources, wrote that the moderator Anita Haradinaj was physically attacked by her husband, the former Prime Minister of Kosovo, Ramush Haradinaj, and according to the newspaper, the moderator had ended in an emergency.

To find out more about the situation, Gazeta Express has conducted a telephone conversation with Anita Haradinaj, who has denied all the allegations of the newspaper “Bota Sot”. Anita Haradinaj says that she read last night’s report about her and denies that former Prime Minister Haradinaj used physical violence against her, adding that she is not in Prishtina at all, but is in Durrës.

“I saw it (reporting). First I am not in Prishtina at all, I am in Durrës, the first of my work. So they are not true at all, but I do not know why they are so heavy “, declared Anita Haradinaj.

The moderator further claims that her husband, former Prime Minister Ramush Haradinaj, has never used any kind of violence against her, since more than 21 years of marriage.

“Even after telling the truth, since I was married, Ramushi has never used any kind of violence in his life, I do not know where they found the strength to make such banal rumors. “Because the role of the media, I am in the media, I am 21 years old, I can not gossip”, said the moderator.

Asked if she had contacted the media that reported the physical violence, which she is denying, and if she intends to make a denunciation, Anita Haradinaj said:

“I did not deal with this job at all, because it did not seem reasonable or interesting to me, it seemed to me in vain.”

“It is not the first time they do (writing), I have to think… I have to start like this with the lies and lies of the Courts, especially of” Bota Sot “, she concluded. Kosovo Police has not had any response regarding the published case.