Boxes containing the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine are prepared to be shipped at the Pfizer Global Supply Kalamazoo manufacturing plant in Portage, Mich., Sunday, Dec. 13, 2020. (AP Photo/Morry Gash, Pool)

Vaksina anti-Covid e cila po përdoret sot në ditën e dytë në Shqipëri është dërguar një ditë më parë(11/1/2021) nga Gjermania për në vendin tonë dhe është transportuar “dorazi” nga Aeroportin e Rinasit deri në ISHP.

Një ditë më parë kryeministri Rama ka lënë në mister vendin, i cili i ofroi Shqipërisë 970 dozat e para të vaksinës Pfizer.

Vaksina ‘më delikate’ deri më sot, është transportuar deri në Rinas, ndërkohë që në dokumentacion thekson se ajo është ‘tërhequr dorazi” nga autoritetet shqiptare.

Në dokumentacion bie në sy se vendi i prodhimit të vaksinës është Gjermania, më saktë fabrika “PFIZER BioNTECH MANUFACTURING GMBH, GERMANY”.

Ndërkohë që pjesa tjetër e produkteve, holluesit dhe shiringat dhe substancat shoqëruese kanë adresën e shtetit fqinj të Italisë.

Në dokumentacion theksohet se nga Gjermania është nisur një kuti me vaksina, e cila në total ka 970 dozat e para.

Na materialin e siguruar nga Panorama.al bie në sy dhe fakti se marrësi i kutisë së vaksinave, në këtë rast Instituti i Shëndetit Publik ka paguar vetëm një euro për të tërhequr porosinë nga Gjermania.

Një ditë më parë, kreu i qeverisë tha se një nga arsyet që vendi mik i Shqipërisë pranoi t’i japë vendit tonë vaksinën është edhe për faktin se “Edi Rama është kryeministër’.

The anti-Covid vaccine which is being used today on the second day in Albania was sent the day before (11/1/2021) from Germany to our country and was transported “by hand” from Rinas Airport to IPH.

A day ago, Prime Minister Rama left the country in mystery, who offered Albania the first 970 doses of the Pfizer vaccine.

The ‘most delicate’ vaccine to date has been transported to Rinas, while the documentation states that it was ‘pulled by hand’ by the Albanian authorities.

The documentation shows that the place of production of the vaccine is Germany, more precisely the factory “PFIZER BioNTECH MANUFACTURING GMBH, GERMANY”.

While the rest of the products, diluents and syringes and accompanying substances have the address of the neighboring state of Italy.

The documentation states that a box of vaccines has been launched from Germany, which has a total of 970 first doses.

The material provided by Panorama.al also highlights the fact that the recipient of the vaccine box, in this case the Institute of Public Health has paid only one euro to withdraw the order from Germany.

The day before, the head of the government said that one of the reasons that the friendly country of Albania agreed to give the vaccine to our country is also for the fact that “Edi Rama is the prime minister”.