Një thesar i epokës së bronzit me rreth 50 xhevahirë dhe objekte të tjera 2500-vjeçare u gjet rastësisht nga një alpinist në Suedi. Ky zbulim u përshkrua si “mbresëlënës”, pasi këto objekte ishin mbajtur në gjendje jashtëzakonisht të mirë. Thomas Carlson i gjeti rastësisht në një pyll afër qytetit Alingsos në Suedinë jugperëndimore.

Ai tha se: Ngjanin si mbetje prej metali. Në fillim mendova se ishte një llambë.
Sipas mediave të huaja, thesari u gjet pranë një shkëmbi dhe me shumë mundësi doli në sipërfaqe nga gërmimet e kafshëve. Johann Ling, një profesor i arkeologjisë në Universitetin e Gothenburgut, shumica e sendeve të gjetura, të tilla si gjerdanët, zinxhirët dhe kopsat, ishin bërë prej bronzi dhe ndoshta i përkisnin një gruaje të klasës së lartë të epokës së bronzit. Ato datojnë rreth 750-500 para Krishtit.

A Bronze Age treasure with about 50 jewels and other 2500-year-old artifacts was accidentally found by a climber in Sweden. This discovery was described as “impressive”, as these objects were kept in extremely good condition. Thomas Carlson found them by chance in a forest near the town of Alingsos in southwestern Sweden.

He said: They looked like scrap metal. At first I thought it was a light bulb.
According to foreign media, the treasure was found near a rock and most likely came to the surface from animal excavations. Johann Ling, a professor of archeology at the University of Gothenburg, said most of the items found, such as necklaces, chains and buckles, were made of bronze and probably belonged to a high-class Bronze Age woman. They date to about 750-500 BC.