Mbeturinat nga një raketë kineze pritet të bien në Tokë në mënyrë të pakontrolluar këtë fundjavë. Radarët që merren me vendodhjen e objekteve në hapësirë kanë vëzhguar me hollësi lëvizjen e raketës “Long March 5B”, e cila ka dalë jashtë kontrollit.

Me peshë prej 18-tonësh, raketa kineze është një ndër objektet më të rënda në dekadat e fundit që ka lëvizje të lirë dhe të pakontrolluar në atmosferë. BBC ka publikuar një hartë me zonat ku mund të bjerë raketa.

Harta është mjaft e gjerë dhe në të nuk përcaktohet ndonjë vendodhje e përafërt. Ajo përfshin sipërfaqe të madhe tokësore dhe ujore të planetit tonë.

Në zonën ku raketa mund të bjerë përfshihet territori i plotë i Afrikës, pjesa jugore e Azisë, jugu i Evropës, pothuajse tërë territori i Australisë, pjesa më e madhe e Amerikës Jugore, pjesa më emadhe e Shteteve të Bashkuara.

Në këtë zonë përfshihen edhe pjesa qendrore dhe jugore e Shqipërisë dhe një pjesë e Maqedonisë.

Debris from a Chinese rocket is expected to fall to Earth in an uncontrolled manner this weekend. Radars dealing with the location of objects in space have observed in detail the movement of the “Long March 5B” rocket, which has gone out of control.

Weighing in at 18 tons, the Chinese rocket is one of the heaviest objects in recent decades with free and uncontrolled movement in the atmosphere. The BBC has published a map of the areas where the rockets could land.

The map is quite wide and does not specify any approximate location. It encompasses the vast land and water surface of our planet.

The area where the rocket could land includes the entire territory of Africa, the southern part of Asia, southern Europe, almost the entire territory of Australia, most of South America, most of the United States.

This area also includes the central and southern part of Albania and a part of Macedonia.