Eder Marila, shqiptari i dënuar, vrau një grua të moshuar dhe plagosi disa të tjera në një ngjarje të konsideruar çmenduri nga mediat italian, e ndodhur më 24 shtator 2006. Ai vdiq të enjten në mbrëmje në burgun e Padovas.

Hetuesit e burgut dhe policisë shkencore, kanë zbuluar që shqiptari ka thithur bombolën e gazit e përdorur në gatim. Nëna nuk i beson tezës së vetëvrasjes, e cila me avokatin Piero Venturi kërkoi që një ekspert privat të ishte i pranishëm në autopsinë që do të kryhet në ditët në vijim.

Eder Marila është konsideruar si “vrasësi i zonjave të vjetra” dhe kishte luftuar me një betejë të gjatë ligjore duke prodhuar tre ankesa në Gjykatën e Lartë. Të gjitha u refuzuan me konfirmimin e dënimit me burgim të përjetshëm.

Ngjarjet ndodhën në 2006, kur shqiptari mbolli terror në Rimini, goditi pesë gra me automjetin e tij. Një nga pesë gratë e goditura, 89 vjeçarja Ester Melucci vdiq më 14 tetor 2006 për shkak të plagëve të rënda.

Shqiptari u arrestua katër vite më vonë, ndërsa në 2017 tentoi të arratisje pasi nuk u kthye nga një leje njëditore që magjistrati i mbikëqyrjes i kishte dhënë. Por arratisja e tij, megjithatë, nuk zgjati shumë; ai u kap në portin e Olbia ndërsa po përpiqej të largohej.

Eder Marila, the convicted Albanian, killed an elderly woman and injured several others in an event considered insane by the Italian media, which took place on September 24, 2006. He died Thursday evening in the Padua prison.

Prison investigators and scientific police have discovered that the Albanian has sucked the gas cylinder used in cooking. The mother does not believe the suicide thesis, which with lawyer Piero Venturi requested that a private expert be present at the autopsy to be performed in the coming days.

Eder Marila is considered the “killer of the old ladies” and had fought a long legal battle producing three appeals to the Supreme Court. All were rejected with the confirmation of the sentence of life imprisonment.

The events took place in 2006, when the Albanian planted terror in Rimini, hitting five women with his vehicle. One of the five women hit, 89-year-old Ester Melucci died on October 14, 2006 due to severe injuries.

The Albanian was arrested four years later, while in 2017 he tried to escape after he did not return from a one-day leave that the magistrate of supervision had given him. But his escape, however, did not last long; he was caught in the port of Olbia while trying to leave.