Një ngjarje e rëndë u regjistrua në Itali, ku një vajzë 10-vjeçare humbi jetën aksidentalisht pasi po përpiqej të realizonte një video për ta hedhur në TikTok. Për këtë ngjarje prokurorët italianë kanë nisur një hetim të plotë dhe u njoftua se është bllokuar përkohësisht aksesi në TikTok për përdoruesit, mosha e të cilëve nuk mund të provohet saktësisht. Nisur nga kushtet e vendoura nga TikTok, përdoruesit duhet të jenë të paktën 13 vjeç. Vajza ndërroi jetë në një spital në Palermo, pasi u gjet të mërkurën nga motra e saj pesë vjeçare në tualetin e shtëpisë.

Ndërkohë në një deklaratë, përfaqësues të Tik Tok thanë ditën e djeshme se nuk kishin mundur të identifikonin asnjë përmbajtje në site-n e tyre që të kishte inkurajuar vajzën të merrte pjesë në ndonjë sfidë.

Një zëdhënës i Tik Tok tha:

Siguria e komunitetit të TikTok është prioriteti ynë absolut. Për këtë arsye ne nuk lejojmë asnjë përmbajtje që inkurajon, promovon dhe glorifikon sjellje që mund të jenë të rrezikshme.
Autoriteti italian i mbrojtjes së të dhënave tha në një deklaratë më vonë të premten se do të bllokonte rrjetin e medias sociale deri më 15 shkurt, datë në të cilën rrjeti duhet të plotësojë kërkesat e rregullatorit. Nga ana tjetër prindërit e vajzës thanë për mediat italiane se vajza tjetër u kishte shpjeguar se e motra po luante lojën Blackout.

Ata thanë:

Ne nuk dinim asgjë për këtë. Dinim vetëm se vajza jonë e përdorte TikTokun për kërcime dhe për të parë video. Nuk mund ta imagjinonim këtë mizori.
Burimi: irpiniatimes.it |Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

A serious incident was recorded in Italy, where a 10-year-old girl lost her life accidentally after trying to make a video to throw it at TikTok. Italian prosecutors have launched a full investigation into the incident and it was reported that access to TikTok has been temporarily blocked for users whose ages cannot be verified exactly. Given the conditions set by TikTok, users must be at least 13 years old. The girl died at a hospital in Palermo after being found Wednesday by her five-year-old sister in the home toilet.

Meanwhile in a statement, Tik Tok representatives said yesterday that they had not been able to identify any content on their site that had encouraged the girl to take part in any challenge.

A Tik Tok spokesman said:

The safety of the TikTok community is our absolute priority. We therefore do not allow any content that encourages, promotes and glorifies behaviors that may be dangerous.
The Italian data protection authority said in a statement later Friday that it would block the social media network until February 15, the date on which the network must meet regulator requirements. On the other hand, the girl’s parents told the Italian media that the other girl had explained to them that her sister was playing the game of Blackout.

They said:

We knew nothing about it. All we knew was that our daughter used TikToku to dance and watch videos. We could not imagine this cruelty.
Source: irpiniatimes.it Translated and Adapted by: JOQ Albania