Ishte pozitive me Covid-19, por stresi, lodhja e ndoshta shqetësimi se mund të kishte infektuar persona të tjerë kanë çuar në gjestin ekstem një infermiere 34 vjeçare të spitalit San Gerardo në Monza.

Lajmin edha Federata kombëtare italiane e infermierëve me një njoftim ku shprehte «të gjithë dhimbjen e shqetësimin e infermierëve për vdekjen e koleges së re që humbi jetën, dhe të të gjithë 450 mijë profesionistëve të Italisë që po luftojnë të bashkuar rreth familjeve, miqve e kolegevë të tyre».

Infermieria Daniela Trezzi, punonte në repartin e terapisë intensive të spitalit San Gerardo një nga frontet më madhore të Italisë kundër pandemisë.

Vendimi për të vrarë veten ishite ndoshta stresi i punës me vuajtësit e virusit, por kolegët flasin për frikën e infermieres së re se pasi rezultoi pozitive ndaj sëmundjes, se mund të kishte infektuar persona të tjerë të afërt.

Ky është vetëm rasti i fundit i një ngjarjeje të tillë teksa një javë më parë një tjetër infermiere në Venezia vrau veten. «Është një ngjarje analoge me të njëjtin motivacion dhe megjithse ne urojmë të kundërtën, mund të mosjetë i fundit”, thuhej nëraportin e federatës.

It was positive with Covid-19, but stress, fatigue and possibly concern that it might have infected other people have led to the ecstatic gesture of a 34-year-old nurse at the San Gerardo Hospital in Monza.

The news came from the Italian National Federation of Nurses with a statement expressing “all the pain and concern of the nurses over the death of the young colleague who lost her life, and of all the 450,000 Italian professionals who are fighting united around their families, friends and colleagues. theirs. ”

Nursing Daniela Trezzi, worked in the intensive care unit of San Gerardo Hospital, one of Italy’s biggest fronts against the pandemic.

The decision to kill yourself may have been the stress of working with the virus sufferers, but colleagues talk about the young nurse’s fear that after being positive about the disease, it could have infected other people.

This is just the latest case of such an event as a week ago another nurse in Venezia killed herself. “It is an analogous event with the same motivation and although we wish it the opposite, it may not be the last,” the federation’s report said.