Doctor show COVID 19 vaccine for prevention and treatment new corona virus infection(COVID-19,novel coronavirus disease 2019 or nCoV 2019

 

Shkencëtarët italianë kanë shpikur një tjetër vaksinë kundër koronavirusit, e cila ka një efektshmëri prej 92.5 për qind.

Siç raportojnë mediat italiane, vaksina bëhet vetëm një dozë dhe nga testimet e deritanishme ka krijuar anti-trupa tek 92.5 për qind e personave që e kanë bërë me qëllime studimore.

Vaksina u shpik nga kompania “ReiThera” dhe deri më tani është testuar tek 100 persona. Sipas drejtorit i spitalit Spallanzani, stafi i të cilit testoi vaksinën, konfirmoi se ajo prodhon anti-trupa që në 28 ditët e para të injektimit.

Komisioneri për përballimin e krizës së koronavirusit, Domenico Arcuri se kompania do të fillojë fazën e dytë dhe të tretë të testimeve dhe nëse gjithccka shkon sipas planit, vaksina do të përbëjë një lehtësim për sistemin shëndetësor italian.

“Vaksina do të rrisë kapacitetet tona dhe do të na bëjë më shumë të pavarur nga të tjerët”, tha ai.

Deri më tani, vaksina është shpikur nga “Bion/Tech”, e cila lidhi një kontratë bashkëpunimi me kompaninë “Pfizer”, “Astra Zenecca”, “Moderna” si edhe nga një kompani ruse dhe një kineze.

Italia bëhet shteti i radhës që shpik vaksinën duke rritur kështu shanset që pandemia të marrë fund sa më parë.

Italian scientists have invented another vaccine against coronavirus, which has an effectiveness of 92.5 percent.

As reported by the Italian media, the vaccine is made only one dose and from the tests so far has created antibodies in 92.5 percent of people who have done it for research purposes.

The vaccine was invented by the company “ReiThera” and so far has been tested on 100 people. According to the director of the hospital Spallanzani, whose staff tested the vaccine, confirmed that it produces antibodies from the first 28 days of injection.

Coronavirus crisis commissioner Domenico Arcuri said the company would start the second and third phases of testing and if all went according to plan, the vaccine would be a relief to the Italian health system.

“The vaccine will increase our capacity and make us more independent of others,” he said.

So far, the vaccine has been invented by Bion / Tech, which has signed a cooperation agreement with Pfizer, Astra Zenecca, Moderna, as well as a Russian and a Chinese company.

Italy becomes the next country to invent the vaccine, thus increasing the chances that the pandemic will end as soon as possible.