Menaxheri i një kafeneje në Londër, Taulant Stoica me origjinë nga Shqipëria, i akuzuar për kontrabandë heroine në të gjithë Evropën si pjesë e një rrjeti të madh të trafikut të drogës, do të ekstradohet në Itali, njoftuan sot mediat britanike.

Taulant Stoica, 34 vjeç, akuzohet për trafik droge nga Hollanda në Itali në periudhën midis dhjetorit 2015 dhe shkurtit 2016.

Ai dyshohet se ka bashkëpunuar me 38 persona të tjerë që ndihmuan në transportimin dhe shpërndarjen e drogës së Klasit A në Itali.

Prokurorët pretendojnë se babai i katër fëmijëve nga Brampton Road në Bexleyheath, Kent, u arratis për në Mbretërinë e Bashkuar dhe ngriti atje “Roma Milano Café” në rrugën Lea Bridge në Ëalthamstoë, në lindje të Londrës, për të mos u arrestuar.

Por Stoica, e cili doli në bankën e të akuzuarve me një maskë të markës “Louis Vuitton”, pretendoi se me një dokument zyrtar që i ishte dërguar nga avokati Italian, konfirmonte se urdhri ishte hequr.

Stoica, i liruar më parë me kusht pasi kishte paguar një garanci prej 20,000 paund në Gjykatën e Magjistraturës në Westminster, ka kërkuar që emri dhe mosha e tij të konfirmohen nga një përkthyes.

Avokatja Louisa Collins tha: “Unë kam marrë një njoftim këtë mëngjes se urdhri i arrestit i BE është tërhequr, një dokument nga avokati italian i z. Stoica” por Amanda Bostock, e qeverisë italiane, tha se prokurorët nuk kishin marrë konfirmim për prishjen e urdhrit.

Duke folur para gjykatësit, zonja Bostock tha: “Zotëri, ne kemi kontaktuar gjyqtaren italiane të ndërlidhjes, por ajo nuk ishte në dijeni të ndonjë mocioni për të tërhequr urdhrin evropian të arrestit.”

EMRI I TAULANT STOICES, NE OPERACIONIN “METROPOLIS”

Më 28 shkurt 2019, Policia shqiptare në bashkëpunim me autoritetet italiane njoftuan për operacionin antidrogë të koduar “Metropolis”. U arrestuan Gerald Stafa, Sokol Drogeha, Edi Hushi, Artur Milaqi dhe Lulash Perjo.

Edhe ata do të ekstradoheshin në Itali, pasi gjykata e Breshias ishte ajo që kishte lëshuar mandat arrestet për shqiptarët e mësipërm.

Këta persona dhe shtetas të tjerë shqiptarë e të huaj që prej datës 1 dhjetor 2015 deri në 28 shkurt 2016 në qytetin e Breshias në Itali, kishin bëshkëpunuar me njëri-tjetrin në trafik të lëndëve narkotike si kokainë dhe heroinë, të cilën e transportonin nga Holanda drejt Italisë.

I arrestuari Gerald Stafa në bashkëpunim me persona nga zona e Shijakut si Sokol Drogeha, Toni Drogeja, Ylli Tropini, Viktor Balla, Edi Hushi, Artur Milaqi, Artur Tusha, Lulash Perju dhe Taulant Stoica kishte trafikuar sasi të madhe kokaine nga Hollanda në Itali, që qe sekuestruar nga karabinierët italianë në Ospitalleto, Itali.

The manager of a cafe in London, Taulant Stoica, originally from Albania, accused of heroin smuggling throughout Europe as part of a large drug trafficking network, will be extradited to Italy, British media reported today.

Taulant Stoica, 34, is charged with drug trafficking from the Netherlands to Italy between December 2015 and February 2016.

He is suspected of collaborating with 38 other people who helped transport and distribute Class A drugs to Italy.

Prosecutors allege that the father of four from Brampton Road in Bexleyheath, Kent, fled to the UK and set up the Roma Milano Café on Lea Bridge in Walthamstow, east London, to avoid arrest.

But Stoica, who came out of the dock with a Louis Vuitton mask, claimed that with an official document sent to him by the Italian lawyer, he confirmed that the order had been revoked.

Stoica, previously released on bail after paying a ,000 20,000 bail to Westminster Magistrates’ Court, has demanded that his name and age be confirmed by an interpreter.

Lawyer Louisa Collins said: “I received a notice this morning that the EU arrest warrant had been withdrawn, a document from Mr’s Italian lawyer. Stoica “but Amanda Bostock, of the Italian government, said prosecutors had not received confirmation of the reversal of the order.

Speaking before the judge, Ms Bostock said: “Sir, we have contacted the Italian liaison judge, but she was not aware of any motion to withdraw the European arrest warrant.”

NAME OF TAULANT STOICES, IN OPERATION “METROPOLIS”

On February 28, 2019, the Albanian Police in cooperation with the Italian authorities announced the anti-drug operation codenamed “Metropolis”. Gerald Stafa, Sokol Drogeha, Edi Hushi, Artur Milaqi and Lulash Perjo were arrested.

They too would be extradited to Italy, as the Brescia court was the one that had issued the arrest warrant for the above Albanians.

These persons and other Albanian and foreign citizens from December 1, 2015 to February 28, 2016 in the city of Brescia in Italy, had cooperated with each other in trafficking narcotics such as cocaine and heroin, which they transported from the Netherlands towards Italy.

The arrested Gerald Stafa in cooperation with people from the Shijak area such as Sokol Drogeha, Toni Drogeja, Ylli Tropini, Viktor Balla, Edi Hushi, Artur Milaqi, Artur Tusha, Lulash Perju and Taulant Stoica had trafficked large quantities of cocaine from the Netherlands to Italy, which was seized by Italian carabinieri in Ospitalleto, Italy.