Stuhitë të fuqishme kanë përfshirë qytetet e Veronës, Vicenzës dhe Padovas në Itali me shi dhe breshër.

ITALI- Stuhitë të fuqishme kanë përfshirë qytetet e Veronës, Vicenzës dhe Padovas në Itali me shi dhe breshër.

Disa prej rrugëve janë pushtuar nga uji dhe përmbytur makinat ndërsa pemët janë thyer nga era e fortë. Në Verona në shumë zona janë dëmtuar vreshtaritë ndërsa kryetarët në bashkitë e këtyre rajoneve kanë shpallur gjendjen e krizës. Sot do të bëhet edhe një përllogaritje e dëmit të shkaktuar.

Ndërsa për kënaqësinë e atyre që do donin të shkojnë për ski, dëbora ka zbardhur me 20 cm zonën e skive të akullnajës Stelvio në nivelin mbi 2200 metra.

 

Heavy storms have hit the Italian cities of Verona, Vicenza and Padua with rain and hail.

ITALY- Heavy storms have swept through the Italian cities of Verona, Vicenza and Padua with rain and hail.

Some of the roads have been flooded and cars flooded while trees have been broken by strong winds. In Verona in many areas the vineyards have been damaged while the mayors in the municipalities of these regions have declared a state of crisis. An estimate of the damage caused will be made today.

While for the pleasure of those who would like to go skiing, the snow has whitened by 20 cm the ski area of the Stelvio glacier at the level of over 2200 meters.