Pas përmirësimit të situatës nga Covid, Italia ka vendosur heqjen e karantinës për shtetasit nga vendet anëtare të unionit, nga Britania e Madhe dhe Izraeli.

Dekreti i ministrisë së Shëndetësisë së vendit fqinj që lejon hyrjen e shtetasve nga vendet europiane vetëm duke paraqitur një tampon negativ të 48-orëve të fundit, ka hyrë dje në fuqi.

Ndërkohë për shqiptarët, që nuk kanë leje-qëndrimi italiane dhe pasaporta të vendeve anëtare të Bashkimit Europian, do të qëndrojnë në fuqi kufizimet e deritanishme, ku lejohet hyrja vetëm për arsye të veçanta.

Fundjavën që lamë pas, jo vetëm në Itali, por edhe Spanjë e Portugali ka nisur rihapja graduale e plazheve, pishinave dhe qendrave të tjera verore për argëtim.

Portugalia dhe Holanda kanë nisur lejimin e hyrjes së shtetasve të huaj nga disa vende europiane për sezonin turistik. Lehtësimin e masave të bllokadës do ta nisë nga e hëna edhe Turqia.

Following the improvement of the situation by Covid, Italy has decided to lift the quarantine for citizens from the member states of the union, from Great Britain and Israel.

The decree of the Ministry of Health of the neighboring country that allows the entry of citizens from European countries only by presenting a negative buffer of the last 48 hours, entered into force yesterday.

Meanwhile, for Albanians, who do not have Italian residence permits and passports of European Union member states, the current restrictions will remain in force, where entry is allowed only for special reasons.

Last weekend, not only in Italy, but also in Spain and Portugal, the gradual reopening of beaches, swimming pools and other summer entertainment centers has started.

Portugal and the Netherlands have begun allowing the entry of foreign nationals from several European countries for the tourist season. Turkey will also start easing the blockade on Monday.