Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të shtunën në Itali, ku një student 21-vjeçar i quajtur Michele Dal Forno u sulmua me mjet prerës nga një i mitur shqiptar, i cili ishte raportuar dy herë më parë për sulme të ngjashme. Ai u arrestua dhe ndodhet në burgun për të mitur në Treviso.

Shkak i ngjarjes është bërë një sherr mes një vajze e cila po grindej me dy të mitur dhe Michele i është afruar për ta pyetur nëse kishte nevojë për ndihmë. Ajo i është përgjigjur se gjithçka ishte në rregull, por më pas i kishte thënë se e kishte gënjyer dhe se kishte frikë nga djemtë. Pak më pas njëri nga dy djemtë i është kthyer Micheles dhe e ka goditur me mjet prerës duke e plagosur rëndë në fytyrë. 21-vjeçari ka lajmëruar ambulancën dhe ka shkuar në spital.

Ai tha: Për një kohë të shkurtër, përfundova ekzaminimin mjekësor dhe qepjen dhe policia më thirri në stacionin policor. Ata më treguan rreth dhjetë fotografi dhe midis tyre njoha djalin që më kishte sulmuar. Ishte rreth orës 8.30 të pasdites. Pashë në rrugë, një vajzë që unë e njihja, e cila më dukej se po grindej me dy fëmijë. Kështu që ndalova për të pyetur nëse kishte nevojë, por ajo tha se ishte gjithçka në rregull. Vetëm më vonë, ajo më rrëfeu se ishte e shqetësuar dhe kishte gënjyer për këtë. Ajo kishte frikë se mund të kishte një reagim të dhunshëm.

Njëri nga të dy djemtë filloi të rrotullohej rreth meje, duke vazhduar të më shikonte, prandaj e pyeta. Tjetri ende po fliste me vajzën. Unë as që e vura re se çfarë do të bënte. Më goditi. Menjëherë mendova se ai më kishte goditur me grusht, por përkundrazi ai kishte një thikë në dorë dhe ai më plagosi. Pastaj të dy ikën. Ju më pyesni nëse do të ndalem nëse akoma rastis të shoh dikë në vështirësi. Unë përgjigjem po, do të isha më i kujdesshëm, mbase, por nuk do të largohesha. Unë madje nuk e bëra kur isha 14 vjeç. Edhe në atë rast unë mbrova të dashurën time nga një grup ngacmuesish. Ata më rrahën, ne ishim fëmijë. Kur shkova në shtëpi i thashë mamasë time se kisha rënë nga biçikleta.

Burimi: corriere.it|joq.al

 

A serious incident occurred on Saturday in Italy, where a 21-year-old student named Michele Dal Forno was attacked with a sharp tool by an Albanian minor, who had been reported twice before for similar attacks. He was arrested and is being held in a juvenile prison in Treviso.

The cause of the incident was a quarrel between a girl who was arguing with two minors and Michele approached him to ask if he needed help. She replied that everything was fine, but then told her that she had lied to him and that she was afraid of the boys. Shortly afterwards, one of the two boys turned to Micheles and hit her with a sharp tool, seriously injuring her in the face. The 21-year-old called the ambulance and went to the hospital.

He said: For a short time, I finished the medical examination and stitching and the police called me to the police station. They showed me about ten pictures and among them I recognized the boy who had attacked me. It was about 8.30pm. I saw on the street, a girl I knew, who seemed to me to be arguing with two children. So I stopped to ask if she needed to, but she said everything was fine. Only later, she confessed to me that she was worried and had lied about it. She feared there might be a violent backlash.

One of the two boys started spinning around me, continuing to look at me, so I asked. The other was still talking to the girl. I did not even notice what he was going to do. He hit me. I immediately thought he had punched me, but instead he had a knife in his hand and he wounded me. Then the two fled. You ask me if I will stop if I still happen to see someone in trouble. I answer yes, I would be more careful, maybe, but I would not leave. I didn’t even do it when I was 14 years old. Even in that case I protected my girlfriend from a group of bullies. They beat me, we were children. When I got home I told my mom I had fallen off the bike.