Jeff Bezo-s ka vendosur të tërhiqet nga pozicioni si CEO i amazon 27 vite pasi e themeloi këtë kompani.

Bezos do të kalojë në rolin e kryetarit ekzekutiv në tremujorin e tretë të këtij viti, tha kompania. Andy Jassy, shefi ekzekutiv i Amazon Web Services, do të marrë detyrën e CEO-s të Amazon.

Në një shkresë për punonjësit, Bezos tha se tranzicioni do t’i japë atij kohën dhe energjinë që i duhet të përqendrohet në Fondin Dita 1, Fondin e Tokës Bezos, Blue Origin, Washington Post dhe pasionet e tjera.

Amazon.com, Inc. është një kompani teknologjike shumëkombëshe amerikane me seli në Seattle, Washington, e cila përqendrohet në tregtinë elektronike, ruajtjen e të dhënave në largësi, transmetimin dixhital dhe inteligjencën artificiale. Ajo u themelua nga Jeff Bezos në 5 shkurt 1994.

Jeff Bezo has decided to step down as CEO of amazon 27 years after founding the company.

Bezos will take over as chief executive in the third quarter of this year, the company said. Andy Jassy, ​​chief executive of Amazon Web Services, will take over as CEO of Amazon.

In a letter to employees, Bezos said the transition will give him the time and energy he needs to focus on the Day 1 Fund, the Bezos Land Fund, the Blue Origin, the Washington Post and other passions.

Amazon.com, Inc. is a US-based multinational technology company based in Seattle, Washington, which focuses on e-commerce, long-distance data storage, digital broadcasting and artificial intelligence. It was founded by Jeff Bezos on February 5, 1994.