“Joe, ti e di që unë fitova”. Ka qenë ky mesazhi që pak më parë bëri bujë në mediat botërore pas letrës së fundit që Trump kishte lënë për Joe Biden pas inaugurimit të këtij të fundit si President i 46 i SHBA.

Donald Trump nuk ishte i pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të Joe Biden, por megjithatë ai ka respektuar njërën nga traditat në ndërrimin e pushtetit, duke i lënë këtij të fundit një letër.

Mediet botërore raportuan më herët se Trump i ka lënë një letër Biden në Zyrën Ovale, por që përmbajtja ishte sekrete.

Trump ka shmangur thuajse çdo traditë që përfshinte një transferim paqësor pushteti.

Ai nuk e priti Biden në Shtëpinë e Bardhë pas zgjedhjeve dhe nuk e përshëndeti atë në derën e përparme të rezidencës, përpara ceremonisë së inaugurimit.

 

“Joe, you know I won.” It was this message that a little while ago caused a stir in the world media after the last letter that Trump had left for Joe Biden after the inauguration of the latter as the 46th President of the USA.

Donald Trump was not present at the inauguration ceremony of Joe Biden, but nevertheless he has respected one of the traditions in the change of power, leaving a letter to the latter.

World media previously reported that Trump left a letter to Biden in the Oval Office, but that the content was secret.

Trump has avoided almost any tradition involving a peaceful transfer of power.

He did not receive Biden at the White House after the election and did not greet him at the front door of the residence, ahead of the inauguration ceremony.