Këtë herë jo për të raportuar ngjarjet, por i izoluar në një dhomë të shtëpisë së tij ku jeton me të ëmën, tre vajzat dhe bashkëshorten.

Gazetari i ABC News në Lezhë Gjergj Figuri më në fund arriti të marrë përgjigjen e tamponit për Covid-19, katër ditë pasi kreu testin.

Sot gazetari Figuri nga përgjigja e testit ka rezultuar pozitiv për koronavirus.

Nga e mërkura, kur iu nënshtrua testit e deri këtë të dielë, ai ka qëndruar në ankth për analizën pasi askush nuk i jepte përgjigje.

Ai ka njoftuar se gjendja shëndetësore është e qëndrueshme ndërsa ka qëndruar i vetëkarantinuar në banesën e tij gjatë gjithë këtyre ditëve.

Një ditë më parë gazetari Gjergj Figuri denoncoi vonesën e përgjigjes së tamponit në ekranin e ABC News duke treguar të gjithë peripecitë.

Figuri publikoi të gjithë telefonatat e kryera me përfaqësues të katër institucioneve të shëndetësisë.

Asnjë lajm nuk mori nga urgjenca mjekësore kombëtare cila i bëri të ditur se duhet të drejtohej në spitalin e Lezhës aty ku kreu tamponin.

Po spitali i Lezhës nuk i hapi telefonin po kështu dhe ISHP.

Gjatë rrëfimit Figuri tha se shenjat e para të dyshimit për Covid-19 i ishin shfaqur ditën e shtunë dhe prej këtij momenti ishte vetëizoluar.

Pasi kontaktoi me mjekun e familjes, ky i fundit i sugjeroi të merrte mjekim për dhembje muskulare dhe ibubrofen.

Të hënën gazetari pati temperaturë të lartë e në këto kushte, mjeku i familjes, pasi u interesua në njësinë e kujdesit shëndetësor, caktoi ditën për kryerjen e tamponit.

Të mërkurën shkoi në spital ku dhe ju mor analiza për Covid-19, por duhet të kalonin 4 ditë dhe vetëm të dielën arriti të marrë përgjigjen, nga e cila rezultoi pozitiv.

Ai bën me dije se gjatë këtyre 8 ditëve dhe pse pa përgjigje tamponi, është përpjekur t’u qëndrojë strikt rregullave të karantinës në dhomën e tij, për shkak të frikës për përhapjen e virusit në familje, veçanërisht te e ëma.

Bëhet me dije se familjarët e tij janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë shfaqur shenja të Covid, ndërsa vetë gazetari vazhdon të qëndrojë në karantinë./abcnews.al

 

This time not to report the events, but isolated in a room of his house where he lives with his mother, three daughters and his wife.

ABC News journalist in Lezha Gjergj Figuri finally managed to get the answer of the buffer for Covid-19, four days after passing the test.

Today, journalist Figuri tested positive for coronavirus.

From Wednesday, when he underwent the test until this Sunday, he has remained anxious about the analysis as no one gave him an answer.

He has announced that his health condition is stable while he has remained self-quarantined in his apartment all these days.

The day before, journalist Gjergj Figuri denounced the delay of the buffer response on the screen of ABC News, showing all the vicissitudes.

The figure published all the phone calls made with representatives of the four health institutions.

He did not receive any news from the national medical emergency which informed him that he had to go to the Lezha hospital where he had a tampon.

Yes, the Lezha hospital did not open the phone, as did the IPH.

During the confession, Figuri said that the first signs of suspicion for Covid-19 had appeared on Saturday and from that moment on, he had isolated himself.

After contacting the family doctor, the latter suggested he take medication for muscle aches and ibubrofen.

On Monday, the journalist had a high temperature and in these conditions, the family doctor, after being interested in the health care unit, set the day for the tampon.

On Wednesday he went to the hospital where he took the test for Covid-19, but 4 days had to pass and only on Sunday he managed to get the answer, from which he tested positive.

He points out that during these 8 days and why no buffer response, he has tried to strictly adhere to the quarantine rules in his room, for fear of spreading the virus in the family, especially to his mother.

It is reported that his family members are in good health and have not shown signs of Covid, while the journalist himself continues to remain in quarantine.