Gazetari Spartak Koka, ka deklaruar në emisionin Opinion se ka foto të viktimës Klodian Rasha, ku shihet i ndjeri me një plagë me 10 qepje në kokë, por nuk mundet t’i publikojë ato pasi nuk ka autorizimin e familjes.

Koka: Kam fotot të kufomës së viktimëa që ka plagë të mëdha në kokë, familja më ka kërkuar që të mos i publikoj fotot. Në respekt të dinjitetit të të vdekurit, ka një plagë me 10 qepje në kokë. Familjarët thonë se viktima ka plagë të madhe në kokë. Prokuroria në rrugë jozyrtare ka thënë që ka qenë një plumb. Unë mund tiua sjell fotografitë.

Fevziu: Më si foton që unë më pas të vendos nëse mund ti publikoj.

Marku: Është joetike, mos të publikohen.

Koka: Unë e kam pyetur familjen, dhe nuk doja që ti publikoja pa marre miratimin e tyre. Janë foto sensitive, në respekt të viktimës nuk dua ti publikoj.

Journalist Spartak Koka, stated in the show Opinion that there are photos of the victim Klodian Rasha, where the deceased is seen with a wound with 10 stitches on the head, but he cannot publish them because he does not have the authorization of the family.

Head: I have photos of the corpse of the victim who has large wounds on the head, the family has asked me not to publish the photos. In respect of the dignity of the deceased, there is a wound with 10 stitches on the head. Relatives say the victim has a large head wound. The prosecution unofficially said it was a bullet. I can bring you the pictures.

Fevziu: Like the photo that I then decide if I can publish.

Mark: It is unethical, not to publish.

Koka: I asked the family, and I did not want to publish it without their approval. These are sensitive photos, out of respect for the victim, I do not want to publish them.