Më 28 Tetor mbushen plot 2 vite nga ekzekutimi i ekstremistit grek Kostandin Kacifas në Bularat. Në fshat është mbajtur sot një ceremoni përkujtimore në nder të tij me familjarë dhe të afërm të Kacifasit, i cili tentoi të qëllonte ndaj policisë shqiptare. Në ceremoni kanë marrë pjesë të afërm, bashkëfshatarë dhe përfaqësues të shoqatës “OMONIA” në Shqipëri.

Familjarët e Kostandin Kacifas kishin kërkuar që ceremonia të zhvillohej më 28 tetor, datën e vdekjes së tij, por autoritetet kanë dhënë leje që ceremonia të zhvillohet këtë të shtunë, për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Ndërkohë, e ëma e të ndjerit ka folur për mediat dhe ka kërkuar të zbardhen detaje mbi vrasjen e të birit teksa ka folur edhe për ekzistencën e një videoje.

Ajo është shprehur:

Kërkoj të shoh përballjen e djalit tim. Pse e fshehin videon? Pse nuk na e japin? Ai ishte një djalë trim në mbrojtje të asaj që besonte të kombit dhe etnisë sonë. Djali im, sado që të duan ata ta mbulojnë, është një yll në qiell që ndriçon gjithë helenizmin dhe gjithë Vorio-Epirin. Nuk preku askënd djali im. Mund t’i kishte vrarë të gjithë, por falënderoj Zotin që nuk ka vrarë njeri. E ndiqnin 40-50 vetë, gjithë RENEA. Çfarë bëri djali im? Ngriti flamurin? Flamuri na takon, doni apo s’doni ju. Jemi grekë dhe grekë do vdesim.

October 28 marks 2 years since the execution of Greek extremist Kostandin Kacifas in Bularat. A memorial ceremony was held in the village today in his honor with family and relatives of Kacifas, who tried to shoot at the Albanian police. The ceremony was attended by relatives, fellow villagers and representatives of the association “OMONIA” in Albania.

Relatives of Kostandin Kacifas had requested that the ceremony take place on October 28, the date of his death, but authorities have given permission for the ceremony to take place this Saturday, to avoid any possible incidents. Meanwhile, the mother of the deceased spoke to the media and asked for details on the murder of her son while also talking about the existence of a video.

She said:

I want to see my son face off. Why do they hide the video? Why don’t they give it to us? He was a brave boy in defense of what he believed of our nation and ethnicity. My son, no matter how much they want to cover him, is a star in the sky that illuminates all of Hellenism and all of North Epirus. My son did not touch anyone. He could have killed them all, but I thank God that he did not kill anyone. It was attended by 40-50 people, all RENEA. What did my son do? Raised the flag? The flag belongs to us, whether you like it or not. We are Greeks and Greeks we will die.