Gjatë 24 orëve të ardhshme do të pezullohet lëvizja në pikën kufitare të Kakavijës.

Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër, bën me dije se autoritetet e Policisë greke kanë njoftuar mbylljen e pikës kufitare nga mëngjesi i 17 shkurtit në orën 07:00 deri në orën 07:00 të datës 18.

Ndër të tjera mësohet se shkak për këtë mbyllje është bërë grva që pozhvillohet nga punonjësit e doganës greke.

Përjashtim në këtë mbyllje do të ketë vetëm për udhëtarët këmbësorë, kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla, medikamente dhe automjetet për raste emergjente.

Njoftimi i plotë:

Autoritetet e Policisë greke, në bazë të një njoftimi zyrtar që i kanë dërguar Policisë Kufitare Kakavije, sqarojnë se për shkak të grevës që do të zhvillohet nga punonjësit e doganës greke, do të ketë një ndërprerje të punës, duke filluar nga dita e nesërme, datë 17 shkurt, ora lokale greke 07:00 deri në orën 07:00 të datës 18 shkurt.

Sqarojmë se gjatë këtij harku kohor, si në hyrje dhe në dalje të doganës greke, nuk do të lejohet kalimi i automjeteve si motoçikleta, autovetura, furgonë që transportojnë qytetarë dhe kamionët që transportojnë mallra.

Përjashtim do të ketë vetëm për udhëtarët këmbësorë, kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla, medikamente dhe automjetet për raste emergjente.

Policia Kufitare e Kakavije iu bën thirrje të gjithë qytetarëve që duan të udhëtojnë drejt Greqisë, që gjatë këtij harku kohor, të shmangin udhëtimin në drejtim të kësaj pike kalimi.

 

During the next 24 hours, the movement at the Kakavija border crossing will be suspended.

The Local Directorate of Border and Migration Gjirokastra, informs that the Greek Police authorities have announced the closure of the border point from the morning of February 17 at 07:00 to 07:00 on the 18th.

Among other things, it is learned that the reason for this closure was the strike that is being developed by Greek customs employees.

Exceptions to this closure will be for pedestrians only, trucks transporting food goods stored in refrigerated conditions, trucks transporting live animals, medicines and vehicles for emergencies.

Full notice:

Greek Police authorities, based on an official notification sent to the Kakavije Border Police, clarify that due to the strike that will take place by Greek customs employees, there will be a work stoppage, starting the next day, dated 17 February, local Greek time 07:00 until 07:00 on 18 February.

We clarify that during this time frame, both at the entrance and exit of the Greek customs, the passage of vehicles such as motorcycles, cars, vans transporting citizens and trucks transporting goods will not be allowed.

Exceptions will be made only for pedestrians, trucks transporting foodstuffs stored in refrigerated conditions, trucks transporting live animals, medicines and vehicles for emergencies.

Kakavija Border Police calls on all citizens who want to travel to Greece, during this time frame, to avoid traveling towards this crossing point.