Mauro Romano ishte vetëm gjashtë vjeç, kur u rrëmbye në Salento në 1977, 44 vjet më parë. Por nëna e tij nuk ka ndaluar kurrë së kërkuari atë, dhe tani ajo mendon se e ka gjetur atë pasi mendon se ai mund të jetë Sheik Mohammed Al Habtoor, 52 vjeç (dhe mosha përkon pak a shumë), djali i manjatit Khalaf Al Habtoor. Bianca Colaianni, nëna e Mauro që mund të jetë bërë një sheik tha se ajo ka shpresa se ai mund të jetë djali i saj pasi e ka njohur nga dy shenja të dallueshme në vetull dhe në dorën e djathtë.

Padyshim që shenjat nuk janë të mjaftueshme pasi është e nevojshme që të bëhet ekzaminimi i ADN-së, por emiri deri më tani ka refuzuar t’i nënshtrohet këtij testi. Familja Romano, megjithatë, nuk ka ndërmend të heqë dorë: ata do të shkojnë personalisht në Dubai për të kryer ekzaminimin përmes ndërmjetësimit të autoriteteve konsullore. Romano u zhduk në Racale (Lecce), më 21 qershor 1977. Sipas hetimeve, rrëmbyesi i pretenduar është një ish berber 79-vjeçar, një mik i familjes të cilën Mauro e quante ‘xhaxha’ dhe i cili në ditën e zhdukjes së tij, e mori dhe e dorëzoi te dy individë, të panjohur deri më sot. Sipas prokurorisë dy individët e morën vogëlushin me forcë, duke bërë që të gjitha gjurmët e tij të zhdukeshin.

Burimi:italy24news , joq.al

Mauro Romano was only six years old when he was abducted in Salento in 1977, 44 years ago. But his mother has never stopped looking for him, and now she thinks she has found him as she thinks he may be Sheikh Mohammed Al Habtoor, 52 (and age more or less the same), the son of tycoon Khalaf Al Habtoor . Bianca Colaianni, Mauro’s mother who may have become a sheikh said she hopes he could be her son as she has recognized him by two distinct marks on her eyebrow and right hand.

Obviously the signs are not enough as it is necessary to do the DNA examination, but the emir has so far refused to undergo this test. The Romano family, however, does not intend to give up: they will personally go to Dubai to conduct the examination through the mediation of consular authorities. Romano disappeared in Racale (Lecce) on June 21, 1977. According to the investigation, the alleged kidnapper is a 79-year-old former barber, a family friend whom Mauro called ‘uncle’ and who on the day of his disappearance, took it and handed it over to two individuals, unknown to this day. According to the prosecution, the two individuals took the little boy by force, causing all traces of him to disappear.

Source: italy24news, joq.al