Një shqiptar ka rënë në prángat e pólicisë greke për vrásjen e kryer në vitin 1998 në Itali. Ai ishte shpallur në kërkim për ngjarjen e 22 viteve më parë në Romë, por jetonte në Larisa dhe u arrestua me ekzekutimin e një urdhri evropian të autoriteteve italiane.

Shqiptari 42-vjeçar akuzohet për plágosje fátale të një burri me origjinë Rumune pas një zénke mes tyre. Sipas dokumenteve të prókurorisë italiane, shqiptari në kërkim kishte rrémbyer një orë një shokut të víktímës dhe kur ky i fundit e thirri për ta kthyer, ai e vráu atë.

Një gjykatë italiane e dénoi atë në vitin 2002 me 18 vjet bùrg, pasi vuajti tre vjet bùrgim. Italianët tani janë duke kërkuar ékstrádimin e tij për të vuajtur pjesën e mbetur të dénimit.

Mëngjesin e sotëm, 26/08/2020, pritet të transferohet në Prókurorinë e Apelit të Selanikut për të filluar procedurat e tij të ékstrádimit në Itali.

 

An Albanian man has fallen into the hands of the Greek police for the murder committed in 1998 in Italy. He had been declared wanted for the event 22 years ago in Rome, but lived in Larissa and was arrested with the execution of a European order of the Italian authorities.

The 42-year-old Albanian is accused of fatally injuring a man of Romanian origin after a quarrel between them. According to the documents of the Italian prosecution, the Albanian in search had kidnapped a friend of the victim for an hour and when the latter called him to return, he killed him.

An Italian court sentenced him in 2002 to 18 years in prison after serving three years in prison. The Italians are now seeking his extradition to serve the remainder of his sentence.

This morning, 26/08/2020, he is expected to be transferred to the Thessaloniki Appellate Prosecutor’s Office to begin his extradition proceedings in Italy.