Në Elbasan është mbyllur kopshti numër 9 pasi një edukatore rezultoi pozitive për Covid-19.

Pas konfirmimit të edukatores, prindërit janë njoftuar që të mos i dërgojnë fëmijët në kopsht deri në kryerjen e tamponëve për të gjithë stafin e edukatoreve.

Në 24 orët e fundit në Elbasan u regjistruan vetëm dy raste me Covid-19. Ndërsa, në total numri i rasteve aktive në qark është 309.

In Elbasan, kindergarten number 9 was closed after an educator tested positive for Covid-19.

Following the educator’s confirmation, the parents were notified not to send the children to kindergarten until the tampons were performed for all the educators’ staff.

In the last 24 hours in Elbasan only two cases were registered with Covid-19. Whereas, in total the number of active cases in the region is 309.