Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka vendosur të rifillojë aktivitetin fetar në të gjitha xhamitë e vendit, pas bllokimit dy mujor nga koronavirusi.

Në një letër drejtuar të gjitha myftinive në vend, KMSH bën të qartë edhe protokollin e masave, që duhet të zbatohet nga të gjitha xhamitë.

Sipas KMSH, xhamitë duhet të bëjnë dezinfektimin para se të fillojë frekuentimi, si dhe besimtarët duhet të bëjnë abdesin në shtëpi, të marrin maska e doreza dhe sexhaden personale.

 

The Muslim Community of Albania has decided to resume religious activities in all mosques in the country, after a two-month blockade by the coronavirus.

In a letter addressed to all muftis in the country, the KMSH also makes clear the protocol of measures, which must be implemented by all mosques.

According to KMSH, mosques must disinfect before attending, and believers must perform ablution at home, wear masks and gloves, and perform personal prostration.