Liqeni i HEC Banjë vazhdon të tërheqë vëmendjen si destinacion turistik. Ai është kthyer në vend pelegrinazhi, si për shqiptarët anë e kënd vendit, ashtu edhe për turistët e huaj.

Nuk mungojnë edhe videoklipet me nuset dhe po kështu videoklipet me këngë të muzikës popullore dhe të lehtë.

Liqeni i HEC Banjë është një tjetër bukuri natyrore që i shtohet Gramshit i cili është i pasur në monumente të natyrës. Sipas të dhënave, sivjet ai është një nga axhendat kryesore të operatorëve turistikë në Shqipëri.

Problem mbetet ruajtja e tij nga ndotja e cila për hir të vërtetës është kthyer në problem shqetësues kohët e fundit me gjithë iniciativat qytetare për mbajtjen pastër të tij.

Një nga videoklipet e realizuara me mjeshtëri kohët e fund (maj 2020)është edhe ajo e Ademi Studio. Për më shumë ju ftojmë ta ndiqni këtë videoklip i cili do iu përcjellë momente kënaqësie.

HEC Banja Lake continues to attract attention as a tourist destination. He has become a pilgrimage site, both for Albanians across the country and for foreign tourists.

There is also a lack of music videos with brides, as well as videos with songs of popular and easy music.

HEC Banja Lake is another natural beauty that is added to Gramsh, which is rich in natural monuments. According to the data, this year it is one of the main agendas of tour operators in Albania.

The problem remains its protection from pollution, which for the sake of truth has recently become a worrying problem despite all the civic initiatives to keep it clean.

One of the masterfully made video clips recently (May 2020) is that of Ademi Studio. For more, we invite you to follow this video clip which will convey moments of pleasure.