Si pasojë e reshjeve të shumta në Qarkun e Elbasanit ka shumë problemtika.

Akset rrugore nacionale dhe rurale janë të gjitha të hapura, të kalueshme.

Për shkak të shirave ka pasur rënie gurësh dhe inertesh ne aksin Elbasan – Librazh, dhe Gramsh-Moglicë. Rënie dherash në rrugën Cërrik – Gramsh, dhe rënie gurësh dhe dherash në Pishkash dhe në Librazhd – Q.Thanë.

Në Njësinë Administrative Orenjë, Bashkia Librazhd ka mungesë të furnizimit me energji elektrike.

As a result of heavy rains in the Region of Elbasan there are many problems.

National and rural road axes are all open, passable.

Due to the rains there was a fall of stones and aggregates in the axis Elbasan – Librazh, and Gramsh-Moglica. Landslides on the road Cërrik – Gramsh, and rocks and soils in Pishkash and Librazhd – Q.Thanë.

In the Administrative Unit Orenjë, Municipality of Librazhd there is a lack of electricity supply.