Policia e Shtetit ka dhënë detaje mbi operacionin në Vlorë ku u proceduan penalisht 41 persona sit ë përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Operacioni sipas policisë është udhëhequr prej prokurorisë Vlorë dhe ndalimet e sotme janë frut i një punë hetimore 6 mujore.

Në njoftimin e policisë bëhet me dije se kemi të arrestuar 27 persona gjithësej, si dhe shpalljen në kërkim të 4 të tjerëve. Gjithashtu Gjykata e Vlorës bëri ekzekutimin e 5 masave të sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe të 5 masave të sigurisë ”Detyrim për paraqitje”.

Njoftimi i plotë i policisë: Vlorë

Finalizohet operacioni policor i koduar “Hapësira”, për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit dhe kultivimit të lëndëve narkotike.

Operacioni pas një hetimi 6-mujor, i nisur nga strukturat hetimore të DVP Vlorë, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Operacioni i shtrirë në disa zona të qarkut Vlorë, për kapjen dhe ndalimin e 41 personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Operacioni i kryer nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forcën Operacionale në DVP Vlorë, forcën e posaçme “Shqiponjat”, Komisariatet e Policisë Vlorë, Sarandë dhe Himarë.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, si rezultat i një hetimi gjashtëmujor për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit dhe kultivimit të bimëve narkotike, si rezultat i provave të grumbulluara gjatë hetimit, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Hapësira”.

Në kuadër të këtij operacioni u bë e mundur kapja e 27 personave, për të cilët Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë kishte caktuar masat e sigurisë “Arrest në burg”, ekzekutimi i 5 masave të sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe i 5 masave të sigurisë ”Detyrim për paraqitje”, si dhe u shpallën në kërkim 4 persona që nuk u gjetën gjatë operacionit.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Kultivimi i bimëve narkotike” të kryera në bashkëpunim, për shtetasit: M. B., 56 vjeç, banues në Vlorë; A. J., 60 vjeç, banues në Vlorë; Sh. I., 64 vjeç, banues në Vlorë; D. T., 44 vjeç, banues në Poro, Vlorë; I. H., 63 vjeç, banues në Vlorë; M. M., 45 vjeç, banues në Vranisht, Himarë; B. G., 35 vjeç, banues në Kuç, Himarë; E. G., 35 vjeç, banues në Kuç, Himarë; S. L., 32 vjeç, banues në Kallarat, Himarë; B. R., 61 vjeç, banues në Kallarat, Himarë; Xh. Sh., 47 vjeç, banues në Kallarat, Himarë; H. Xh., 71 vjeç, banues në Kallarat, Himarë; A. D., 48 vjeç, banues në Gjirokastër; M. D., 29 vjeç banues në Fier.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike” kryer në bashkëpunim, për shtetasit: G. K., 69 vjeç, banues në Vlorë; P. Gj., 52 vjeç, banues në Vlorë; B. D., 40 vjeç, banues në Kallarat, Himarë; E. M., 32 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë; D. GJ., 24 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë; K. GJ., 57 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë; O. Gj., 39 vjeç banues në Tërbaç, Himarë; P. M., 25 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë; G. N., 68 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë; E. GJ., 29 vjeç banues në Tërbaç, Himarë; A. GJ., 44 vjeç banues në Vlorë; K. Sh,. 19 vjeç, banues në Vranisht, Himarë; R. H., 25 vjeç , banues në Vranisht, Himarë.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Arrest në shtëpi”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”,“Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Shpërdorim detyre” të kryera në bashkëpunim, për shtetasit: H. B., 77 vjeç, banues në Kuç, Himarë; R. D., 45 vjeç, banuese në Gjirokastër; M. R., 53 vjeçe, banuese në Gjirokastër; P. C., 56 vjeç, banues në Bashaj, Himarë, me detyrë inspektor i pyjeve dhe kullotave në fshatrat Vranisht dhe Tërbaç, Himarë. I. GJ., 64 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë, me detyrë inspektor i pyjeve dhe kullotave në fshatrat Vranisht, Himarë.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Detyrim për paraqitje”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Moskallëzim krimi”, për shtetasit: S. F., 16 vjeç, banues në Kuç, Himarë; H. Sh., 66 vjeç banues në Vranisht, Himarë, me detyrë kryetar i fshatit Vranisht; V. L., 48 vjeç banues në Kuç, Himarë, me detyrë kryetar i fshatit Kuç; Ç. F., 72 vjeç banues në Kuç, Himarë, me detyrë kryetar i fshatit Kuç; A. B., 44 vjeç banues në Tërbaç, Himarë.

Në vijim të operacionit u shpallën në kërkim, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Kultivimi i bimëve narkotike”, shtetasit: A. GJ., 50 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë; A. J.,36 vjeç., banues në Tërbaç, Himarë; L. GJ., 25 vjeç , banues në Tërbaç, Himarë; M. S., 36 vjeç, banues në Tiranë.

Gjatë operacionit është ushtruar kontroll në 41 banesa.

Gjatë periudhës hetimore gjashtëmujore janë asgjësuar një numër i konsiderueshëm bimësh narkotike canabis sativa, në territoret e Bashkive Selenicë dhe Himarë, janë sekuestruar 120.9 kg lëndë e dyshuar narkotike

The State Police has provided details on the operation in Vlora where 41 people involved in the cultivation and trafficking of cannabis were prosecuted. According to the police, the operation was led by the Vlora prosecutor’s office and today’s detentions are the result of a 6-month investigation.

The police report states that we have arrested 27 people in total, as well as the announcement of the search for 4 others. Also, the Court of Vlora executed 5 security measures “Home arrest” and 5 security measures “Obligation to appear”.

Full police report: Vlora

The police operation codenamed “Space” is finalized, to prevent and crack down on criminal activity in the field of trafficking and cultivation of narcotics.

The operation after a 6-month investigation, launched by the investigative structures of DVP Vlora, under the direction of the Prosecution of the Vlora Judicial District.

Operation extended in some areas of Vlora district, to capture and detain 41 people involved in this criminal activity.

The operation carried out by the Narcotics Investigation Section, in cooperation with the Operational Force in DVP Vlora, the special force “Eagles”, Vlora Police Stations, Saranda and Himara.

The structures of the Vlora Local Police Directorate, under the direction of the Vlora Judicial District Prosecutor’s Office, as a result of a six-month investigation to prevent and crack down on criminal activity in the field of trafficking and cultivation of narcotic plants, as a result of evidence collected during the investigation, organized and finalized the police operation codenamed “Space”.

In the framework of this operation, it was possible to apprehend 27 persons, for whom the Vlora Judicial District Court had imposed security measures “Prison arrest”, execution of 5 security measures “Home arrest” and 5 security measures “Obligation to appear”, and 4 persons who were not found during the operation were declared wanted.

The security measures “Prison arrest” were executed, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics” and “Cultivation of narcotic plants” committed in cooperation, for the citizens: M. B., 56 years old, resident in Vlora; A. J., 60 years old, resident in Vlora; Sh. I., 64 years old, resident in Vlora; D. T., 44 years old, resident in Poro, Vlora; I. H., 63 years old, resident in Vlora; M. M., 45 years old, resident in Vranisht, Himara; B. G., 35 years old, resident in Kuç, Himara; E. G., 35 years old, resident in Kuç, Himara; S. L., 32 years old, resident in Kallarat, Himara; B. R., 61 years old, resident in Kallarat, Himara; J.. Sh., 47 years old, resident in Kallarat, Himara; H. Xh., 71 years old, resident in Kallarat, Himara; A. D., 48 years old, resident in Gjirokastra; M. D., 29 years old resident in Fier.

The security measures “Prison arrest” were executed, for the criminal offense “Cultivation of narcotic plants” committed in cooperation, for the citizens: G. K., 69 years old, resident in Vlora; P. Gj., 52 years old, resident in Vlora; B. D., 40 years old, resident in Kallarat, Himara; E. M., 32 years old, resident in Tërbaç, Himara; D. GJ., 24 years old, resident in Tërbaç, Himara; K. GJ., 57 years old, resident in Tërbaç, Himara; O. Gj., 39 years old resident in Tërbaç, Himara; P. M., 25 years old, resident in Tërbaç, Himara; G. N., 68 years old, resident in Tërbaç, Himara; E. GJ., 29 years old resident in Tërbaç, Himara; A. GJ., 44 years old resident in Vlora; K. Sh ,. 19 years old, resident in Vranisht, Himara; R. H., 25 years old, resident in Vranisht, Himara.

The security measures “Home arrest” were executed, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics”, “Cultivation of narcotic plants” and “Abuse of duty” committed in cooperation, for the citizens: HB, 77 years old, resident in Kuç, Himare; R. D., 45 years old, resident in Gjirokastra; M. R., 53 years old, resident in Gjirokastra; P. C., 56 years old, resident in Bashaj, Himara, acting inspector of forests and pastures in the villages of Vranisht and Tërbaç, Himara. I. GJ., 64 years old, resident in Tërbaç, Himara, acting inspector of forests and pastures in the villages of Vranisht, Himara.

The security measures “Obligation to appear” were executed, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics”, “Cultivation of narcotic plants” and “Failure to report a crime”, for the citizens: S. F., 16 years old, resident in Kuç, Himara; H. Sh., 66 years old resident in Vranisht, Himara, acting mayor of Vranisht village; V. L., 48 years old resident in Kuç, Himara, acting mayor of Kuç village; Ç. F., 72 years old resident in Kuç, Himara, acting mayor of Kuç village; A. B., 44 years old resident in Tërbaç, Himara.

Following the operation, the following were declared wanted, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics” and “Cultivation of narcotic plants”, citizens: A. GJ., 50 years old, resident in Tërbaç, Himara; A. J., 36 years old, resident in Tërbaç, Himara; L. GJ., 25 years old, resident in Tërbaç, Himara; M. S., 36 years old, resident in Tirana.

During the operation, 41 apartments were searched.

During the six-month investigation period, a considerable number of cannabis sativa narcotic plants were destroyed, in the territories of the Municipalities of Selenica and Himara, 120.9 kg of suspected narcotics were seized.