Pasi ta shikoni këtë video, herën tjetër kur ta lironi dhomën tuaj të hotelit, do të detyroheni që t’i mbyllni gjërat tuaja personale.

Në fakt, një frekuentues i hoteleve vendosi ta lë të ndezur kamerën e laptopit, pasi dëshironte të dinte se çfarë bënin pastrueset e dhomave, kur janë të vetme në dhoma.

Videoja u xhirua në një hotel në SHBA, ndërsa shfrytëzuesi Stravix Vince, i cili publikoi xhirimin në kanalin Youtube, nuk ka dashur të specifikojë se në cilin hotel kishte filmuar.

“Kjo ka ndodhur më 5 nëntor … Unë isha duke qëndruar në një hotel dhe kam lënë të gjitha gjërat e mia personale në dhomë. Besoj se kurrë më nuk do ta bëj”, shkruante ai në përshkrimin e videos.

E gjitha fillon kur pastruesja hyn në dhomë, pastaj në banjë, mbledh peshqirët e ndytë dhe i vë ato në një kosh grumbullues. Pas kësaj shikon paketën që i është dorëzuar Vincet në mëngjes, ndërsa hulumton edhe video-lojërat e Play Station.

Me sa duket e kupton se dikush është duke e xhiruar dhe del para kamerës së laptopit me fytyrë, por më pas i tërheq vëmendjen tableti. Pjesa më interesante për të ishte hulumtimi në valixhet e mysafirit të dhomës. Pastaj kësaj sërish shkon drejt laptopit, ndërsa Stravix pohon se ajo u përpoq që të marrë disa informata, ndërsa gjatë gjithë kohës u xhirua nga kamera.

After watching this video, the next time you vacate your hotel room, you will be forced to close your personal belongings.

In fact, a hotel visitor decided to leave the laptop camera on, as he wanted to know what room cleaners do when they are alone in a room.

The video was shot in a hotel in the US, while user Stravix Vince, who posted the shot on the Youtube channel, did not want to specify in which hotel he had filmed.

“It happened on November 5.… I was staying at a hotel and I left all my personal belongings in the room. “I believe I will never do it again,” he wrote in the description of the video.

It all starts when the cleaner enters the room, then the bathroom, collects the dirty towels and puts them in a storage bin. After that he looks at the package that was delivered to Vincet in the morning, while researching the Play Station video games.

Apparently he realizes that someone is shooting him and comes out in front of the laptop camera with his face, but then the tablet catches his attention. The most interesting part for him was the research in the guest room’s suitcases. Then this again goes to the laptop, while Stravix claims that she tried to get some information while all the time it was shot by the camera.