Kryeministri Edi Rama ka zbuluar sot në një konferencë për mediat në Kosovë, se ka gjithsej deri tani 22 padi, ndërsa tregoi për herë të parë shkakun që e shtyn ta bëjë këtë.

Arsyeja tha kreu i qeverisë shqiptare është Zaho, djali i tij i vogël.

“Unë kam 22 padi për shpifje që ta dini, kjo padi që kam bërë këtu për Ramushin ka bërë shumë zhurmë se është jo e zakonshme, por janë 22 të tilla me figura politike që unë i kam në proces, s’janë bërë publike, si kam bërë për t’i bërë publike por dua të kem mundësinë që djalit tim të voglit, t’ja lë një tufë fletësh që t’i ketë dhe që ta ndihmojnë të kuptojë si mund ti shpjegojë e interpretojë lajmet e pafundme që do ndeshë kur të hyjë në google e të shkruajë “Edi Rama, im atë” e do lexoje për një monstër të të gjitha të zezave të imagjinueshme e të paimagjinuesjhme.

Mund mos ta ketë mundësinë të mos më pyesë mua vetë, nuk e dimë, jetës nuk i dihet.

Kjo është arsyja pse kam 22 gjyqe e do vazhdoj të bëj, i përzgjedhm jo me të gjithë”, tha Rama.

 

Prime Minister Edi Rama has revealed today in a press conference in Kosovo that there are a total of 22 lawsuits so far, while he showed for the first time the reason that pushes him to do so.

The reason, said the head of the Albanian government, is Zaho, his youngest son.

“I have 22 defamation lawsuits to find out, this lawsuit I have filed here for Ramush has made a lot of noise that it is unusual, but there are 22 of them with political figures that I have in the process, they have not been made public, how I did it to make them public but I want to have the opportunity to give my little boy a bunch of sheets to have and to help him understand how he can explain and interpret the endless news he will encounter when you google and write “Edi Rama, my father” you will read about a monster of all imaginable and unimaginable blacks.

He may not have the opportunity to ask me, we don’t know, life is unknown.

This is the reason why I have 22 trials and I will continue to do so, selected not with everyone “, said Rama.