Një baba nga Roçesteri i ShBA, ka humbur në peshë vetëm për faktin se vajza mund të binte pre e bullizmit në të ardhmen se kishte një baba të shëndoshë.

Karl Prodrik, 45 vjeç, kishte shtuar në peshë së fundmi pasi konsumonte shumë sanduiça dhe ëmbëlsira në autogrillat ku ai ndalonte ndërsa punonte si shofer kamioni.

Karl tha se arsyeja e dobësimit ishte vajza e tij, Rubi, e cila përgatitej të shkonte në shkollën fillore. I frikësuar se ajo do të tallej për shkak të tij, ai vendosi që të binte menjëherë nga pesha.

Ai u shpreh:

Kur vajza ime Rubi e cila tashmë është 13 vjeç do të fillonte shkollën, unë fillova të shqetësohem për peshën time. Unë nuk doja të bëhesha shkaku që ajo të ngacmohej nga të tjerët. Rubi nuk e kishte përmendur kurrë peshën time për mua, por unë nuk ndihesha rehat ta merrja atë nga shkolla në madhësinë që isha.”
Në moshën 33 vjeçare, Karl pa që linja e belit të zgjerohej në 162 cm ndërsa indeksi i masës së trupit të tij i përdorur për të matur një peshë të shëndetshme, u rrit në 62.5, në krahasim me limitin e rekomanduar të Shërbimi Kombëtar i Shëndetit prej 24.9.

Karl arriti të humbte 63.5 kilogramë në vetëm 10 muaj, pastaj u pasua me një anashkalim të stomakut, duke humbur 88.9 kilogramë.

Tashmë Karl është bërë një frekuentues i rregullt i palestrës, duke shkuar së paku pesë herë në javë dhe është vendosur të marrë pjesë në London Landmarks Half Marathon në Mars për të mbledhur para për aktivitetin Research Cancer, pasi humbi nënën e tij nga kjo sëmundje.

Burimi: DailyMail JOQ Albania

A father from Rochester, the US, has lost weight just because the girl could fall prey to bullshit in the future for having a healthy father.

Karl Prodrik, 45, had recently gained weight after consuming a lot of sandwiches and sweets at autogrills where he stopped while working as a truck driver.

Karl said the reason for the weakening was his daughter Ruby, who was preparing to go to elementary school. Afraid that she would make fun of him, he decided to drop the weight immediately.

He said:

When my daughter Ruby who is already 13 years old would start school, I started to worry about my weight. I didn’t want to be the cause of her being bullied by others. Ruby had never mentioned my weight to me, but I didn’t feel comfortable taking it from school to the size I was. ”
At age 33, Karl saw the waist line expand to 162 cm while his body mass index used to measure a healthy weight increased to 62.5, compared to the National Health Service’s recommended limit. of 24.9.

Karl managed to lose 63.5 pounds in just 10 months, then was followed by a gastric bypass, losing 88.9 pounds.

Karl has now become a regular gym attendant, going at least five times a week and is set to take part in the London Landmarks Half Marathon in March to raise money for Research Cancer activity after losing his mother to the disease.