Egjipti po i gëzohet zbulimit më të madh të bërë që pas gjetjes së varrit të Tutankhamunit. Bëhet fjalë për një qytet të artë të humbur, që ka qëndruar nën rërë për mijëra vite.

Qyteti është zbuluar afër Luksorit, ku ndodhet edhe lugina e mbretërve.

Arkeologët kanë përshëndetur zbulimin e atij që besohet se është qyteti më i madh i lashtë i zbuluar në Egjipt, i varrosur nën rërë për mijëra vite, e që ekspertët thonë se është një nga zbulimet më të rëndësishme që nga gjetja e varrit të Tutankhamunit.

Egjiptiologu i famshëm Zahi Hawass njoftoi zbulimin e qytetit të artë të humbur, duke thënë se ai ishte gjetur afër Luxorit, ku ndodhet edhe lugina e mbretërve.

Sipas arkeologëve, qyteti është 3 mijë-vjeçar dhe daton nga koha e mbretërimit të Amenhotepit të III dhe vazhdoi të përdorej nga Tutankhamuni dhe Ay. Ata thonë se ky është qyteti i lashtë më i madh që është zbuluar ndonjëherë në Egjipt, dhe quhej Aten.

Sende të tjera të çmuara, përfshirë edhe unaza, janë zbuluar, bashkë me objekte shumëngjyrëshe prej balte, hajmali dhe tulla balte me vulën e Amenhotep III.

Hawass, një ish-ministër i antikiteteve tha se shumë misione të huaja kanë kërkuar për qytetin dhe nuk kanë mundur ta gjejnë atë. ekipi nisi gërmimet në shtator 2020 mes tempujve të Ramsesit III dhe Amenhotep III afër Luksorit, 500 kilometra në jug të kryeqytetit, Kajro. Pas shtatë muajsh gërmime, disa lagje aty përreth janë zbuluar, përfshirë një bukëpjekës bashkë me furrën dhe enë të tjera balte si edhe një zonë administrative dhe rezidenciale.

Amenhotepi i III-të trashëgoi një perandori që shtrihej nga Eufratet deri në Sudan, dhe vdiq rreth vitit 1354 para Krishtit.

 

Egypt is rejoicing in the greatest discovery made since the discovery of Tutankhamun’s tomb. It is about a lost golden city, which has stood under the sand for thousands of years.

The city was discovered near Luxor, where the valley of the kings is located.

Archaeologists have hailed the discovery of what is believed to be the largest ancient city discovered in Egypt, buried under sand for thousands of years, which experts say is one of the most important discoveries since the discovery of Tutankhamun’s tomb.

Famous Egyptologist Zahi Hawass announced the discovery of the lost golden city, saying that it was found near Luxor, where the valley of the kings is located.

According to archaeologists, the city is 3,000 years old and dates from the reign of Amenhotep III and continued to be used by Tutankhamun and Ay. They say this is the largest ancient city ever discovered in Egypt, and was called Athens.

Other valuables, including rings, were discovered, along with colorful clay objects, talismans, and clay bricks with the seal of Amenhotep III.

Hawass, a former antiquities minister, said many foreign missions searched the city and could not find it. the team began excavations in September 2020 between the temples of Ramses III and Amenhotep III near Luxor, 500 kilometers south of the capital, Cairo. After seven months of excavations, several neighborhoods have been discovered, including a baker along with the oven and other earthenware as well as an administrative and residential area.

Amenhotep III inherited an empire that stretched from the Euphrates to Sudan, and died around 1354 BC.