28-vjeçarja që para disa ditësh qëlloi me armë afër shtëpisë së hoxhës, Sead Bejta në Mitrovicë është modelja Suzana Tahiri. Mediat e Kosovës shkruajnë se ajo akuzohet për zhvatje dhe kërcënime ndaj hoxhës. E njohur me nofkën, “Shqiponja” tahiri duhet të qëndrojë në qeli pas kërkesës së prokurorisë.

Në kërkesën e akuzës të siguruar nga Insajderi thuhet se: “E pandehura Suzana Tahiri ka pasur probleme shëndetësore dhe para një kohe të caktuar ka shkuar tek hoxha Sead Bejta në mënyrë që kinse ta ndihmojë që t’i tejkalojë problemet që kishte. Tek hoxha ishte disa herë dhe më pas kanë hyrë në lidhje dashurie. Sead Bejta, hoxha ka dashur të ndërpresë lidhjen me të, por e pandehura e ka kanosur përmes mesazheve në telefon mobil, duke i thënë se nuk do ta lë të qetë atë dhe familjen e tij, nëse ai nuk i jep 10 mijë euro” – thuhet në kërkesën e prokurorisë.

Hoxha e kishte dhënë shumën e kërkuar, por shantazhet nga e pandehura kishin vazhduar, deri më 5 nëntor kur ajo shkon në shtëpinë e tij në fshatin Zhabar të Ulët dhe aty qëlloi me armë zjarri. Vajza ka pranuar të gjitha veprat për të cilat akuzohet. Hoxha ka pranuar se ka pasur kontakte me të pandehurën dhe se ajo e ka shantazhuar dhe kanosur atë. Arma të cilën Suzana Tahiri ka përdorur, është gjetur në shtëpinë e saj dhe është konfiskuar. Në vendin e ngjarjes ishte gjetur një gëzhoje.

Suzana Tahiri njihet edhe si modelja e “Shpisë së Kosovës”, një reality shoë i cili organizohej kohë më parë. Pas, dalje nga shtëpia, Suzana ka vazhduar karrierën e saj si modele. Në një intervistë ajo kishte thënë se ëndrra e saj është të bëhet presidente e vendit. Ajo njihet si përkrahëse e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka qenë femra më e votuar në Kuvendin Zgjedhor të PDK-së në Vushtrri ku ka mbajtur edhe postin e kryetares në nëndegën e PDK-së në fshatin Pantinë. Në 7 gusht të këtij viti, ajo kishte ofruar dorëheqjen nga gjitha strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës.

Love?! Who is the model who shot the imam with a gun!

The 28-year-old who shot a few days ago near the hoxha’s house, Sead Bejta in Mitrovica is model Suzana Tahiri. Kosovo media reports that she is accused of extortion and threats against Hoxha. Known by the nickname, “Eagle” tahiri must remain in cell following the prosecution’s request.

The indictment claim filed by the Insider states that: “The defendant Suzana Tahiri has had health problems and went to Hoxha Sead Bejta some time ago to allegedly help her overcome her problems. Hoxha was there several times and then they entered into a love affair. Sead Bejta, hoxha wanted to cut off his relationship with him, but the defendant threatened him via text messages on his mobile phone, saying that he would not leave her and his family alone unless he gave her 10,000 euros. the prosecution’s request states.

Hoxha had given the required amount, but the blackmail by the defendant continued, until November 5, when she went to his home in the village of Lower Zabar and shot there. The girl has admitted all the offenses she is accused of. Hoxha admitted that he had contacts with the defendant and that she had blackmailed and threatened him. The weapon that Suzana Tahiri used was found in her home and confiscated. A cartridge was found at the scene.

Suzana Tahiri is also known as the model of “Spine of Kosovo”, a reality show that was organized long ago. After leaving home, Suzana continued her modeling career. In an interview she had said her dream is to become president of the country. She is known as a supporter of the Democratic Party of Kosovo and was the most voted female in the PDK Electoral Assembly in Vushtrri where she also held the position of chairperson of the PDK subdivision in the village of Pantinë. On August 7 this year, she had resigned from all structures of the Democratic Party of Kosovo.