Dy gazetarë spanjollë janë vrarë në lindje të Afrikës, pasi individë të armatosur të cilët udhëtonin me motorë, sulmuan autokolonën me të cilën këta të fundit po udhëtonin. Sipas mediave të huaja viktimat janë identifikuar si David Beriain dhe Roberto Fraile.

Gazetarët ishin në këtë zonë, të vendosur afër Parkut Kombëtar Arli, për të xhiruar një dokumentar mbi luftën e qeverisë kundër gjuetarëve të huaj. Karvani përbëhej nga dy kamionë dhe rreth 20 motorë, me të cilët udhëtonin gazetarë, agjentë mjedisorë dhe një shoqërues ushtarak. Por, karvani u largua nga Natiaboani dhe u ndal rreth 60 kilometra më vonë.

Gazetarët spanjollë dolën nga një prej kamionëve dhe filluan të përdorin një dron për të bërë foto ajrore kur filloi sulmi. Persona të armatosur arritën me dy kamionë dhe një duzinë motoçikletash, duke bërë që autokolona të shpërndahej. Kujtojmë se Beriain në vitin 2019 realizoi një dokumentar mbi mafian shqiptare, ku thuhej se është një nga organizatat kriminale më të frikshme në botë dhe se armët, trafiku njerëzor dhe droga janë ndër fushat e tyre fitimprurëse të biznesit.

Burimi: english.elpais.com| Përktheu dhe përshtati: JOQ ALBANIA

Two Spanish journalists have been killed in East Africa after gunmen traveling on motorcycles attacked the convoy they were traveling in. According to foreign media the victims have been identified as David Beriain and Roberto Fraile.

Journalists were in the area, located near Arli National Park, to shoot a documentary on the government’s fight against foreign hunters. The caravan consisted of two trucks and about 20 engines, with which journalists, environmental agents and a military escort were traveling. But the caravan left Natiaboan and stopped about 60 miles [60 km] later.

Spanish journalists got out of one of the trucks and started using a drone to take aerial photos when the attack began. Gunmen arrived with two trucks and a dozen motorcycles, causing the convoy to disperse. Recall that Beriain in 2019 made a documentary on the Albanian mafia, which said that it is one of the most feared criminal organizations in the world and that weapons, human trafficking and drugs are among their lucrative areas of business.