Një grua që e ka burrin në burg dhe që ra në dashuri me një djalë beqar, ka kërkuar mbrojte në polici, jo prej burrit të saj i cili po vuan një dënim prej 20 vitesh, por prej të dashurit që kërkon lidhje intensive. Gruaja e cila synonte të mbante një lidhje të fshehtë dhe larg syve të të gjithëve, është gjendur nën kërkesat e të riut, i cili jeton me qira në periferi të Tiranës dhe i lutet asaj që ta ndajnë jetën bashkë. Por teksa historia e tyre ka zgjatur disa vite, 38-vjeçari kërkon që ajo të bashkejetojë me të. Këto kërkesa janë refuzuar nga gruaja që ia ka bërë të ditur se “është një grua e martuar dhe nuk e braktis të shoqin”.

Gruaja me inicialet V.B nga Tirana – sipas burimeve të Gazetës “Si” – është e moshës 48-vjeçe dhe ka dy fëmijë. Ajo u njoh me 38-vjeçarin në vendin ku punonte dhe, sipas saj, kur ai u bë posesiv, ajo u tremb prej tij dhe nxitoi t’i japë duart. “Dilemat nisën kur kërkonte të flija në shtëpinë e tij dhe këtë nuk ia plotësoja dot, pasi jam kryefamiljare dhe kam fëmijë për të rritur”, thotë 48-vjeçarja në polici. Gjithsesi, kur ajo ka parë të dashurin që t’i shoqërohet në komisariat më vonë, ka tentuar ta lehtësojë pozitën e tij.

“Rashë në dashuri me të dhe vitin e fundit hymë në krizë. Ka filluar të ushtrojë dhunë psikologjike, “do të vras” më tha. “Ti nuk e gëzon jetën me askënd tjetër përveç meje”, më tha”, shprehet në komisariatin numër tre 48-vjeçarja nga kryeqyteti. Sipas saj, i dashuri beqar ka shfaqur shenja xhelozie për bashkëshortin që gruaja e ka në burg
Sipas denoncueses, burri i dashuruar dhe më i vogël se ajo në moshë, kishte arritur deri aty sa kishte nisur ta kërcënonte edhe nga i shoqi.

“Më kërcënoi për burrin që kam në burg, pasi sipas tij nuk do ta gëzoja dot kur të dilja, me një fjalë u bë i frikshëm. Bashkëshortin e kam pritur tërë këto vite. Nuk mund ta falja për këtë kanosje që më bëri, ky djalë e dinte që jam e martuar, por nuk kontrollohet më dhe kërkon të jetoj me të”, shprehet denoncuesja.

Agjentët e policisë e kanë pyetur gruan e të dënuarit që të tregojë raste konkrete dhe me dëshmitarë në të cilat ajo është kërcënuar. Këto pyetje të agjentëve drejtohen për t’u bindur që 48-vjeçarja është në vështirësi dhe se nuk po përdor uniformat blu për të mbyllur një lidhje të fshehtë.

“Ishte errësuar. Mbase ishte ora 18.00, dola në dyqan të blija diçka për darkën. Nuk ia kisha hapur telefonin tërë ditën. E pashë që kishte kapërcyer murin dhe ndodhej në avlli. Më tha hajde me mua, më shtriu përtokë, më kapi për fyti. Ishte i nevrikosur”, detajon 48-vjeçarja, duke shtuar se ka mundur t’i shpëtojë nga duart dhe të dalë nga oborri i banesës private.

“I shkova mbrapa në lokal, ai mori çaj kurse unë një teke raki. Ishte i tensionuar dhe u përpoqa ta qetësoja. Më pas shkuam tek një zgarë, jemi ulur të dy dhe porositëm për të ngrënë. U mundova sërisht ta qetësoj. Ai mori kafe unë mora veç ushqimit edhe një teke raki. Gjatë bisedës që po bënim, ai mori pirunin dhe ma drejtoi në fytyrë, më paralajmëroi, “unë t’i nxjerr sytë, nuk ke pse tallesh me mua. I them burgut hapu dhe nuk ta bëj burgun hallall”. Nga frika i kërkova falje”, shton gruaja, e cila i ka detyruar policët që të shkruajnë fjalë për fjalë cfarë thoshte ajo. Sakaq policët e kanë pyetur se përse ajo pas sulmit nuk u mbyll në shtëpi, por doli për të pirë alkool në lagje. Gruaja pretendon se këtë veprim e kreu për të mos shkaktuar zhurmë në shtëpi dhe mandej në lagje.

“Mbasi mbaruam së ngrëni, më kërkoi të çoja bukën në shtëpi dhe ta shoqëroja në banesën e tij. Ai jeton vetëm. Atë natë qëndrova me të, kaluam mirë dhe nuk patëm debate. Por e kam të pamundur t’i ndaj netët me të”, rrëfen gruaja.
Ajo tregon se, pavarërisht frikës, ajo qëndroi atë natë me të dashurin që kishte vendosur ta linte pasi ai i kishte marrë telefonin dhe gruaja shpresonte që t’ia kthente. Gruaja thotë se i dashuri ia dha telefonin përpara largimit nga banesa e tij.

“Në mëngjes shkova në shtëpi dhe u shtriva pasi nuk ndihesha mirë. Më telefonoi nga dreka, më urdhëroi “hajde të pijmë kafe”. I thashë “po më zien truri, se kam fëmijë e kam halle e më duhen të ardhura”. Më vonë më telefonoi dhe më kërkoi të dilja tek porta se do të më jepte para”, shton gruaja, sipas të cilës çdo sjellje e saj nuk e ka stepur të dashurin që t’i qëndronte në dispozicion.

Gruaja tregon se pas kësaj, mbasdite i dashuri i saj ka shpërthyer sërisht në nerva dhe sërisht shkak ka qenë mos hapja e telefonit; diçka që ajo po e eksperimentonte për ta mësuar djaloshin me mungesën e saj.

“Afër darkës më telefonoi, nuk ia hapa telefonin. I ra shumë herë dhe iu përgjija, më kërkoi të dilja. Kur refuzova dhe i tregova se isha sëmurë, më kanosi. Nuk iu përgjigja, mandej erdhi në portë dhe e godiste me forcë dhe shante. Në këtë moment telefonova 129 dhe kërkova ndihmë”, shton 48-vjeçarja. Ajo pranon se ndihet e kërcënuar, por kur është pyetur nga policët për arrestimin e 38-vjecarit, ajo ka kundërshtuar.

“Jo, mos e arrestoni, nuk kam frikë për jetën. Nuk më ka rrahur, por po ushtron dhunë psikologjike dhe kjo më streson. Nuk dua të vijë pas meje, ndaj e denoncova”, shton më tej gruaja që me kallëzimin e saj duket se tashmë ia ka dalë mbanë që të ndahet.

 

A woman who has her husband in prison and who fell in love with a single boy, has sought protection from the police, not from her husband who is serving a 20-year sentence, but from a boyfriend seeking intensive relationships. The woman, who intended to keep a secret relationship and away from everyone’s eyes, was found at the request of the young man, who lives in a rented apartment on the outskirts of Tirana and begs her to share life together. But as their story has lasted several years, the 38-year-old wants her to live with him. These requests were rejected by the woman who informed him that “she is a married woman and does not abandon her husband”.

The woman with the initials V.B from Tirana – according to the sources of the newspaper “Si” – is 48 years old and has two children. She met the 38-year-old at the place where she worked and, according to her, when he became possessive, she was scared of him and hurried to shake his hand. “The dilemmas started when he wanted to sleep in his house and I could not fulfill this, because I am the head of the family and I have children to raise,” says the 48-year-old to the police. However, when she saw her boyfriend accompanying her to the police station later, she tried to ease his position.

“I fell in love with him and last year we got into a crisis. He started using psychological violence, “I will kill” he told me. “You do not enjoy life with anyone other than me,” the 48-year-old from the capital told police station number three. According to her, the single boyfriend has shown signs of jealousy for the husband that the woman has in prison
According to the complainant, the man in love and younger than her, had gone so far as to start threatening her from her husband.

“He threatened me about the man I have in prison, because according to him I would not be able to enjoy him when I came out, in a word he became scary. I have been waiting for my husband all these years. “I could not forgive him for this threat that made me, this boy knew that I was married, but he is no longer controlled and wants to live with him”, the denouncer says.

Police agents have asked the convict’s wife to tell concrete cases and with witnesses in which she has been threatened. These questions from the agents are directed to convince that the 48-year-old is in trouble and that she is not using blue uniforms to close a secret relationship.

“It was dark. Maybe it was 18.00, I went to the store to buy something for dinner. I had not opened his phone all day. I saw that he had crossed the wall and was in the steam. He told me to come with me, he laid me on the ground, grabbed me by the throat. He was nervous “, the 48-year-old details, adding that he was able to save them from his hands and get out of the yard of the private apartment.

“I went back to the bar, he got tea and I a brandy. He was tense and I tried to calm him down. Then we went to a carrier, we both sat down and ordered to eat. I tried to calm him down again. He got coffee I got in addition to food also a single brandy. During the conversation we were having, he took the fork and pointed it at my face, warning me, “I will take your eyes off you, you do not have to make fun of me. “I tell the prison to open up and not make the prison halal.” “I apologized out of fear,” added the woman, who forced the police to write down literally what she was saying. The police immediately asked her why she was not locked in the house after the attack, but went out to drink alcohol in the neighborhood. The woman claims that she did this action in order not to cause noise at home and then in the neighborhood.

“After we finished eating, he asked me to take the bread home and accompany him to his apartment. He lives alone. That night I stayed with him, we had a good time and had no debates. “But it is impossible for me to share the nights with him,” the woman said.
She says that, despite the fear, she stayed that night with her boyfriend who had decided to leave her after he had taken her phone and the woman hoped to return it. The woman says her boyfriend gave her the phone before leaving his apartment.

“In the morning I went home and lay down because I was not feeling well. He called me from lunch, ordered me “let’s have coffee”. I told him “my brain is boiling, because I have children and I have worries and I need income”. “Later, she called me and asked me to go to the gate because she would give me money,” added the woman, according to whom her every behavior did not stop her boyfriend from being available to her.

The woman says that after that, in the afternoon her boyfriend exploded in nerves again and again the reason was not opening the phone; something she was experimenting with to teach the boy with her absence.

“He called me near dinner, I did not open his phone. He fell many times and I answered him, he asked me to come out. When I refused and told him I was sick, he threatened me. I did not answer, then came to the gate and hit him hard and cursed. At this moment, I called 129 and asked for help “, adds the 48-year-old. She admits she feels threatened, but when asked by police about the 38-year-old’s arrest, she objected.

“He called me near dinner, I did not open his phone. He fell many times and I answered him, he asked me to come out. When I refused and told him I was sick, he threatened me. I did not answer, then came to the gate and hit him hard and cursed. At this moment, I called 129 and asked for help “, adds the 48-year-old. She admits she feels threatened, but when asked by police about the 38-year-old’s arrest, she objected.

“No, do not arrest him, I am not afraid for my life. He did not beat me, but he is using psychological violence and this stresses me. I do not want him to come after me, so I denounced him “, adds the woman who with her report seems to have already managed to separate