Vetëm një orë kohë! Kështu e nisi bashkëbisedimin me ndjekësit në llogarinë e saj në Instagram Rudina Dembacaj.

Prandaj, pyetjet për moderatoren dhe aktoren e humorit kanë nisur menjëherë.

Ndër ato të parat që iu bënë ishte: “Çfarë pëlqen më shumë Marku te ty?”

Rudina iu përgjigj me sinqeritet duke shtuar edhe pak doza humori:

“Nuk e di. Mendoj se pëlqen shumë faktin që jam e drejtpërdrejtë! Gjithashtu se përshtatem me çdo ambient. Nuk e di, ai ‘vdes’ për mua”.

Sigurisht që pyetjet në lidhje me martesën e saj e me marrëdhënien që ka me Mark Markun nuk mund të përfundonin me kaq!

Një ndjekëse i ka shkruar “jeni pak çift ‘crazy’”, e në lidhje me këtë Rudina komentoi: “unë jam pak më shumë!”.

Ndërsa nga dhuratat, si më të bukurën, aktorja veçoi unazën e propozimit, e cila sipas saj “ka kuptim dhe kujtim shumë të bukur”.

Ajo publikoi edhe një video ku tregonte nga afër unazën me të cilën e propozoi partneri.

Nisur nga ato që Rudina shkroi për unazën, dikush e ka pyetur se çfarë kuptimi ka ajo përveç atij të dashurisë.

Dembacaj iu përgjigj: “Kaq! Pse sa kuptime duhet të ketë?”

E në lidhje me zgjerimin e familjes, Rudina tha se edhe ky moment do të vijë sapo Viktoria të rritet edhe pak.

Mark Frroku është baba i tre fëmijëve, ndërsa Rudina ka vetëm një vajzë të lindur nga martesa e saj e parë.

E si çdo çift tjetër, edhe tek ata nuk mungojnë zënkat, për të cilat moderatorja tha se është Marku ai që vetëpërmbahet më shumë.

Just an hour! This is how Rudina Dembacaj started the conversation with her followers on her Instagram account.

Therefore, the questions for the moderator and comedian started immediately.

Among the first to be asked was, “What do you like most about Mark?”

Rudina answered honestly, adding a little more humor:

“I do not know. I think I really like the fact that I am direct! Also that I adapt to any environment. “I do not know, he ‘dies’ for me.”

Of course, questions about her marriage and her relationship with Mark could not end there!

A follower wrote to her “you are a little ‘crazy’ couple”, and in this regard Rudina commented: “I am a little more!”.

While from the gifts, as the most beautiful, the actress singled out the proposal ring, which according to her “has a very beautiful meaning and memory”.

She also posted a video where she showed up close the ring with which she proposed to her partner.

Based on what Rudina wrote about the ring, someone has asked her what it means other than love.

Dembacaj replied: “That’s it! Why how many meanings should it have? ”

Regarding the expansion of the family, Rudina said that this moment will come as soon as Victoria grows a little more.

Mark Frroku is the father of three children, while Rudina has only one daughter born from her first marriage.

And like any other couple, they also have quarrels, about which the moderator said that it is Mark who is the most restrained.