Duket se autostrada Tiranë-Elbasan, nuk po gjen paqe nga rrëshqitjet e dherave. Reshjet e dendura që kanë rënë ditët e fundit ka bërë që të ketë rrëshqitje të dheut në Mushqet të njësisë administrative Krrabë pranë autostradës Tiranë-Elbasan.

Rrëshqitje e dheut është e konsiderueshme, pasi ka shkuar deri tek barriera anësore e autostradës.

Përveç rrezikut se rrëshqitja mund të jetë më e madhe dhe të bllokojë autostradën, rrezik i madh mbetet edhe për shtëpitë sipër rrugës.

Pas ndërtimit kjo autostradë nuk ka gjetur qetësi dhe ka pasur rrëshqitje dherash, inertesh dhe masash shkëmbore në disa segmente të saj.

It seems that the Tirana-Elbasan highway is not finding peace from landslides. Heavy rains that have fallen in recent days have caused landslides in Mushqet of the administrative unit Krrabë near the highway Tirana-Elbasan.

The landslide is considerable, as it has gone up to the side barrier of the highway.

In addition to the risk that the landslide may be greater and block the highway, great danger remains for the houses above the road.

After the construction, this highway did not find peace and there were landslides, aggregates and rock masses in some segments of it.