Një shèrr ka ndodhur në ambientet e IEPV Vlorë, në datën 3 Maj, ku të burgosurit pasi janë rrahur me njëri tjetrin, kanë ushtruar dhùnë dhe ndaj dy gardianëve të burgut, të cilët kishin ndërhyrë për qetësimin e situatës.

Sipas dokumentit që shihni më poshtë, të siguruar nga Faxweb.al, tre të dënuar Eduart Xhezo, Emilent Dhepa dhe Lulzim Demiraj kanë rrahur të burgosurin Eduart Ahmeti, ndërsa e gjithë ngjarja është zhvilluar brenda dhomës së telefonatave.

Të tre të dënuarit, Xhezo, Dhepa dhe Demiraj janë izoluar për 3 muaj me kërkesë të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili, ndërsa kjo kërkesë është miratuar edhe nga gjykata e Vlorës, në një vendim që është shpallur në datën 7 Maj.

Pak ditë më parë një situatë e tensionuar u shënua edhe në burgun e Reçit, ku disa të burgosur i vunë flakën dhe dhùnuan gardianin në sektorët e ajrimit në këtë institucion, ndërkohë që më herët tensione ka pasur dhe në burgun 313 në Tiranë, ku disa të dënuar kanë shpërthyer në thirrje, pas zbulimit të disa rasteve me Covid 19.

A quarrel took place in the premises of IEPV Vlora, on May 3, where the prisoners, after beating each other, exercised violence against two prison guards, who had intervened to calm the situation.

According to the document you see below, provided by Faxweb.al, three convicts Eduart Xhezo, Emilent Dhepa and Lulzim Demiraj beat the prisoner Eduart Ahmeti, while the whole event took place inside the call room.

The three convicts, Xhezo, Dhepa and Demiraj, were isolated for 3 months at the request of the general director of prisons, Agim Ismaili, while this request was also approved by the court of Vlora, in a decision that was announced on May 7.

A few days ago, a tense situation was noted in the prison of Reçi, where some prisoners set fire to the guard in the ventilation sectors in this institution, while earlier there were tensions in prison 313 in Tirana, where some convicts have erupted in calls, following the discovery of several cases with Covid 19.