Po punohet intensivisht për të hapur të gjitha rrugët rurale në bashkinë e Librazhdit ku në terren po punojnë disa fadroma për të pastruar dëborën në mënyrë që mbazditen e sotme të jenë të kalueshme të gjitha akset rurale edhe zonat e thella si Gurakuqi , Polisi, Rinasi, Qarrishat, Dardha, Dragostunja etj.

Por për shkak të ngricave në rrugë dhe dëborës këshillohet për të gjithë banorët të përdorin goma dimri dhe zinxhirë.

Në lidhje me këtë situatë ka folur kryetari i bashkisë së Librazhdit Kastriot Gurra ku është shprehur se si rezultate i reshjeve të dëborës dhe uljes së temperaturave janë krijuar probleme në rrugë si dhe në energjinë elektrike.

“Në të gjithë territorin e Bashkisë Librazhd ka rënë një sasi e madhe dëbore domethënë e viteve të fundit është e paparë kjo sasi dëbore që ka rënë. Sigurisht që është shoqëruar dhe me uljen e menjëhershme të temperaturave gjë që ka krijuar një problem sa i takon rrugëve, por edhe energjisë elektrike”- u shpreh Gurra.

Ndërkohë situata paraqitet me problematike në zona të thella të bashkisë së Prrenjasit ku fshati Stravaj është i bllokuar pasi fadromat kanë mbërritur deri në Manastres, por reshjet e dëborës me erë vazhdojnë të bëjnë të vështirë ndërhyrjen, e njëjta situatë është në Rrajcë, Bardhaj dhe në Sopot, ndërkohë fshatrat Qukës, Katjel, Urakë, Kotodesh janë të kalueshme vetëm me zinxhirë.

 

Intensive work is being done to open all rural roads in the municipality of Librazhd, where several diggers are working in the field to clear the snow so that this afternoon all rural axes and remote areas such as Gurakuqi, Polisi, Rinasi, are passable. Qarrishat, Dardha, Dragostunja etc.

But due to frost on the road and snow it is advised for all residents to use winter tires and chains.

The mayor of Librazhd, Kastriot Gurra, spoke about this situation, stating that as a result of snowfall and lower temperatures, problems have been created on the roads and in electricity.

“A large amount of snow has fallen in the entire territory of the Municipality of Librazhd, meaning that in recent years this amount of snow has fallen unprecedented. Of course, it was accompanied by the immediate reduction of temperatures, which has created a problem in terms of roads, but also electricity “- said Gurra.

Meanwhile, the situation is more problematic in remote areas of the municipality of Prrenjas where the village of Stravaj is blocked after the diggers have reached Manastres, but wind and snow continue to make it difficult to intervene, the same situation is in Rrajcë, Bardhaj and in Sopot, meanwhile the villages of Quka, Katjel, Uraka, Kotodesh are passable only with chains.