Kandidati president për zgjedhjet e Amerikës, i cili po “lufton” me Donald Trump në zgjedhjet e SHBA 2020, ka pësuar tragjedi të pakonceptueshme në jetën e tij personale. Ish-nënkryetari 77-vjeçar është baba i katër fëmijëve, dy prej të cilëve fatkeqësisht kanë vdekur. Joe kishte tre fëmijë me gruan e tij të parë Neilia: Beau , Hunter dhe Naomi. Teksa Biden ishte senator në 1972, gruaja e tij, Neilia dhe vajza 1-vjeçare, Naomi, vdiqën në një aksident automobilistik, ndërsa dy djemtë e tij, ishin në makinë por mbijetuan. Disa vjet më vonë, Joe u takua me gruan e tij aktuale Jill Biden. Ata u martuan në qershor të vitit 1977 në kishën e Kombeve të Bashkuara në New York City, dhe sollën në jetë vajzën, Ashley, në 1981.

Djali i tij, Beau, shërbeu si Prokurori i 44-të i Përgjithshëm i Delaware dhe një Major në Gardën Kombëtare të Ushtrisë Delaware. Ai u martua me Hallie në 2002 dhe kanë një vajzë dhe djalë, Natalie dhe Robert “Hunter”, përkatësisht në 2004 dhe 2006. Beau u diagnostikua me kancer në tru në 2013 dhe vdiq tragjikisht dy vjet më vonë 30 maj 2015 në moshën 46 vjeçare. Djali i dytë i Joe Hunter është një avokat dhe këshilltar investimesh.

Hunter u martua me Kathleen në 1993 dhe ata kanë tre vajza së bashku: Naomi, Finnegan dhe Maisy. Ata u ndanë në 2015 dhe përfunduan të divorcuar në 2017. Në 2016, Hunter filloi të dilte me të venë e vëllait të tij të ndjerë Beau, Hallie për disa muaj. Në gusht 2018, Hunter mirëpriti një fëmijë me Lunden Alexis Roberts nga Arkansas, por nuk dihen shumë informacione për fëmijën e tij të katërt. Hunter më pas u martua me Melissa Cohen në maj 2019 dhe ata e mirëpritën djalin e tyre në Mars 2020.

Gjatë një interviste me New Yorker në 2019, Hunter hapi luftën e tij për dekada me drogën dhe alkoolin, duke thënë:

Të gjithë kanë trauma. Ka varësi në çdo familje. Isha në atë errësirë. Isha në atë tunel, është një tunel i pafund. Ju nuk shpëtoni prej tij. Ju kuptoni se si të merreni me të.
Ashley është fëmija më i ri dhe i vetëm i Joe me Jill. Pas diplomimit në Universitetin Tulane, ajo u bë drejtoresha ekzekutive e Qendrës Delaware për Drejtësi, një organizatë jofitimprurëse e orientuar drejt reformës në drejtësinë penale. Ashley gjithashtu punoi si punonjëse sociale në Delaware për 15 vjet. Në vitin 2017, ajo themeloi Livelihood , një kompani veshjesh të prodhuara në Amerikë. Ashley u martua me kirurgun plastik Howard Kerin në 2012.

The presidential candidate for the American elections, who is “fighting” with Donald Trump in the US 2020 elections, has suffered an inconceivable tragedy in his personal life. The 77-year-old former vice president is the father of four children, two of whom have unfortunately died. Joe had three children with his first wife Neilia: Beau, Hunter and Naomi. While Biden was a senator in 1972, his wife, Neilia, and 1-year-old daughter, Naomi, died in a car accident while his two sons were in the car but survived. A few years later, Joe met his current wife Jill Biden. They were married in June 1977 at the United Nations church in New York City, and gave birth to a daughter, Ashley, in 1981.

His son, Beau, served as the 44th Delaware Attorney General and a Major in the Delaware Army National Guard. He married Hallie in 2002 and they have a daughter and a son, Natalie and Robert “Hunter”, in 2004 and 2006 respectively. Beau was diagnosed with brain cancer in 2013 and died tragically two years later on May 30, 2015 at the age of 46. . Joe Hunter’s second son is a lawyer and investment advisor.

Hunter married Kathleen in 1993 and they have three daughters together: Naomi, Finnegan and Maisy. They separated in 2015 and ended up divorced in 2017. In 2016, Hunter began dating the widow of his late Beau brother, Hallie for several months. In August 2018, Hunter welcomed a child with Lunden Alexis Roberts from Arkansas, but not much information is known about his fourth child. Hunter then married Melissa Cohen in May 2019 and they welcomed their son in March 2020.

During an interview with the New Yorker in 2019, Hunter opened his decades-long fight with drugs and alcohol, saying:

Everyone has trauma. There is dependency in every family. I was in that darkness. I was in that tunnel, it is an endless tunnel. You do not get rid of it. You understand how to deal with it.
Ashley is Joe’s youngest and only child with Jill. After graduating from Tulane University, she became the executive director of the Delaware Center for Justice, a nonprofit organization focused on criminal justice reform. Ashley also worked as a social worker in Delaware for 15 years. In 2017, she founded Livelihood, an American-made clothing company. Ashley married plastic surgeon Howard Kerin in 2012.