Ajlin Alfredaj është 29-vjeçarja nga Tropoja, e cila ka 7 fëmijë. Shtatzënitë nuk e kanë penguar atë të rritet profesionalisht dhe momentalisht punon si juriste.

Ajlin ka përfunduar dy universitete, një për drejtësi dhe një për edukim fizik, ndërsa këtë vit ka në plan të bëjë një master të dytë.

Ajlin bashkëshorti i saj Fredi dhe 7 fëmijët jetojnë në Fierzë të Bajram Currit. Ajo ka dhënë një intervistë ku tregon se ka 3 palë binjake dhe 1 tek. Binjakët e parë janë Rei dhe Rea 9 vjeç. Binjaket e dyta janë Ajseli dhe Selma që mbushin 6 vjeç. Ajla dhe Amelia janë binjaket e treta që mbushin 5 vjeç, dhe Kenza është 3 vjeç.

Ajo ka rrëfyer se sfidën për rritjen e fëmijëve nuk do e kishte përballuar dot pa mbështetjen e bashkëshortit të saj Alfredit ndërsa e bukura e kësaj familje është harmonia dhe lumturia që reflektojnë.

Çifti duket se nuk mendon të ndalet këtu pasi sipas tyre djalit, Rei i duhet një vëlla.

Ajlin Alfredaj is a 29-year-old from Tropoja, who has 7 children. Pregnancies have not prevented her from growing professionally and she currently works as a lawyer.

Eileen has graduated from two universities, one for law and one for physical education, and this year plans to do a second master.

Ajlin her husband Fredi and 7 children live in Fierza of Bajram Curri. She has given an interview where she shows that there are 3 pairs of twins and 1 single. The first twins are Rei and 9 year old Rea. The second twins are Ajseli and Selma who turn 6 years old. Ajla and Amelia are the third twins to turn 5 years old, and Kenza is 3 years old.

She confessed that she could not have faced the challenge of raising children without the support of her husband Alfred, while the beauty of this family is the harmony and happiness they reflect.

The couple does not seem to mind stopping here because according to them the boy, Rei needs a brother.