Melisa gjatë puntatës së sotme ka treguar momentet e vështira të jetës së saj, gjatë kohës që ajo jetonte në Itali dhe kryente studimet. Ajo tha se ëhtë bullizuar nga bashkëmoshatarët e saj të cilët e përndiqnin derisa arrinin qëllimin, ndërsa theksoi se prindërit e saj nuk dinë gjë dhe po e dëgjojnë për herë të parë sot.

Më konkretisht, ajo është shprehur se:

Kam qenë e bullizuar, e kam kaluar edhe me dhunë fizike, unë ndërroja shpesh klasë dhe ato të ‘famshmit’ e shkollës më ngacmonin se isha e fundit. Më përndiqnin deri sa arrinin qëllimin. I vetmi moment që nuk mbaja dot më, ja tregova motrës, ajo ishte fëmijë për vete. E ka ditur vetëm ajo dhe shoqja ime e ngushtë në Itali, këtë po e marrin vesh për herë të parë edhe prindërit e mi. Isha ai fëmija që vetëm ikja me vrap, moshatarët e mi ushtronin dhunë, shkoja me fustan të gjatë në shkollë, mësoja, mundësitë financiare nuk i kam pasur. Kam qenë në klasë të 8 dhe librat i kam pasur të shkruar të gjithë me dorë sepse nuk i blija dot. Në fillim më bullizuan se isha e reja, isha e vetme, mësoja, më pas mbase më bullizonin nga zilia, nuk e di.

https://www.instagram.com/p/CKRs3BxBdzR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Melissa during today’s episode has shown the difficult moments of her life, during the time she lived in Italy and completed her studies. She said she was bullied by her peers who chased her until they reached the goal, while stressing that her parents know nothing and are hearing it for the first time today.

More specifically, she stated that:

I was bullied, I went through it with physical violence, I often changed classes and those ‘celebrities’ at school teased me that I was the last. They chased me until they reached the goal. The only time I could not bear it, I told my sister, she was a child to herself. Only she and my close friend in Italy knew, my parents are learning about this for the first time. I was the child who just ran away, my peers used violence, I went to school in a long dress, I learned, I did not have the financial means. I was in 8th grade and I had all the books written by hand because I could not buy them. At first I was bullied because I was young, I was alone, I learned, then maybe I was bullied out of envy, I do not know.