Meri Murrizi, një nga tre konkurrentet e mbetura të spektaklit “Love Story”, ka rrëfyer pak më shumë rreth jetës së saj private. Ajo ka folur për programin “Daily Love Story”, për babanë që u nda nga jeta disa muaj më parë, por edhe ka nënvizuar se te Saimiri ka parë disa cilësi të ngjashme me ato të të të atit:

“Mua më ka dhënë babi një forcë tepër të madhe që as vetë nuk e imagjinoja asnjëherë që do ndodhte ashtu. Jam në atë botën time që unë gjej veten. Bota ime është arti dhe është gjëja që dëshiroj më shumë. Kam njohur njerëz të rinj, kam gjetur edhe Saimirin aty dhe e kam pasur mbështetjen e tij që prej ditës së parë që kam ardhur.

E kam diskutuar këtë gjë me mamin dhe ka nja dy tri gjëra që Saimiri i ka të përbashkëta me babin”.

Duke ndarë me publikun një pjesë nga jeta e saj e përditshme, pasionet dhe projektet që ka dëshirë të ndjekë në të ardhmen, Meri ka zbuluar edhe si e imagjinon jetës pas “Love Story”, nëse e zgjedhura e fundit e Saimirit do të jetë ajo.

“Kjo fjala nuse tipike për shtëpi nuk është se më pëlqen shumë. Unë jam vajzë për shtëpi, por jo nusja tipike shqiptare. Dua të kujdesem për familjen time, të bëj ato punët e shtëpisë, por edhe të punoj për veten, sepse nuk më pëlqen të bëhem e varur nga persona të tjerë.

Por pyetjes nëse do ngrihej në mëngjes për t’i bërë kafen mamasë së Saimirit, po do të jetonte me të, Meri i përgjigjet pa u menduar: “Pse jo, normalisht që do ia bëja, ashtu siç ia bëj mamit tim, në shenjë respekti. Mua më pëlqen të zgjohem herët, nuk më pëlqen të fle shumë. Unë fle shumë vonë, kam pasur problem me gjumin dhe tani po përpiqem ta rregulloj pak orarin.”

Meri Murrizi, one of the three remaining contestants of the show “Love Story”, has told a little more about her private life. She talked about the program “Daily Love Story”, about the father who passed away a few months ago, but also underlined that he saw in Saimiri some qualities similar to those of his father:

“My father gave me so much strength that I never imagined it would happen. I am in that world of mine that I find myself. My world is art and it is the thing I want most. I met new people, I also found Saimir there and I have had his support since the first day I came.

“I discussed this with my mother and there are a couple of things that Saimiri has in common with my father.”

Sharing with the public a part of her daily life, passions and projects that she wants to pursue in the future, Mary has also revealed how she imagines life after “Love Story”, if Saimir’s last choice will be her .

“This word typical bride for home is not that I like it very much. I am a housewife, but not a typical Albanian bride. I want to take care of my family, do those housework, but also work for myself, because I do not like to become dependent on other people.

But when asked if he would get up in the morning to make coffee for Saimir’s mother, if he would live with her, Mary answers without thinking: respect. I like to wake up early, I do not like to sleep much. “I slept too late, I had trouble sleeping and now I’m trying to adjust my schedule a bit.”