Kreu i Shtetit Ilir Meta ka postuar në rrjetin e tij social Facebook statusin e hedhur disa minuta më parë nga ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka e cila njoftoi përqëndrimin në çdo qendër të frektuentuar nga qytetarët për blerje ushqimesh apo marrje shërbimesh të punonjësve të ushtrisë dhe policisë.

Meta shpreh mirënjohjen e thellë dhe falenderim për çdo efektiv të Forcave të Armatosura dhe Policisë së Shtetit në krye të detyrës, teksa shton se duhet të qëndrojmë së bashku për të mbrotjur shëndetin e qytetarëve.

Reagimi i Ilir Metës:

Mirënjohje të thellë dhe falenderim për çdo efektiv të Forcave të Armatosura dhe Policisë së Shtetit në krye të detyrës!
SË BASHKU PËR TË MBROJTUR SHËNDETIN E ÇDO QYTETARI!

Gjatë paradites së sotme në Tiranë, dhe qytete të tjera të vendit u panë radhë të shumta njerëzish, shpeshherë të patolerueshme dhe të pajustifikuara, dhe teksa kryeministri Edi Rama paralajmëroi daljen e ushtrisë dhe policisë pranë këtyre pikave, ministrja e Mbrojtjes e ka bërë fakt të kryer.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Olta Xhaçka shprehet se çdo supermarket dhe bankë në fashat e orareve 6.00 – 10.00 dhe 16.00 – 18.00 do të gjeni efektivë të Forcave të Armatosura dhe të Policisë së Shtetit.

Më tej në njoftimin e saj ajo pohon se ”Këta djem që shikoni në foto kanë lënë në shtëpi familjet e tyre e po bëjnë të pamundurën për t’ju mbrojtur në mënyrën më të mirë që ata dinë: DISIPLINIMIN”, teksa shton edhe rregullat që duhen zbatuar nga qytetarët.

Pamje skandaloze kanë mbërritur në redaksinë e Faxweb.al nga gazetarët në terren ku nëpër sportelet e postës por edhe në dyart e bankave janë dyndur njerëzit për të paguar faturat dhe këstet përkatëse.

Pamjet me foto dhe video që kemi publikuar më herët tregojnë radhë të gjatë dhe grumbullime masive njerëzish pranë Zyrës Postare në Librazhd, ndërsa është për t’u theksuar se në një situatë të tillë është me të vërtetë shqetësuese përtej çdo përgjegjshmërie të mundshme.

Edhe në Tiranë ka ndodhur e njëjta gjë ku, qytetarët janë shfaqur masivisht përpara institucioneve ku paguajnë faturat dhe këstet e tyre mujore në radhë të gjata, të paorganizuar dhe në shkelje të uidhëzimeve për diastancën nga njëri-tjetri dhe marrjen e masave mbrojtëse.

Pamjet janë me të vërtetë shqetësuese dhe alamrmante ndërsa nuk shikohen strukturat e Policisë apo autoritete të tjera përgjegjëse për vendosjen e rregullave.

 

The head of state, Ilir Meta, posted on his social network Facebook status a few minutes ago by Defense Minister Olta Jacaçkaa, who announced the concentration on every citizen-run center for food purchases or services for military and police officers. .

Meta expresses his deep gratitude and thanks for any effective Armed Forces and State Police in the line of duty, adding that we must stand together to protect the health of citizens.

Ilir Meta’s reaction:

My deepest gratitude and thanks to every effective member of the Armed Forces and the State Police!
TOGETHER TO PROTECT THE HEALTH OF EVERY CITIZEN!

During today’s morning in Tirana, and other cities in the country, numerous rows of people were seen, often intolerable and unjustified, and as Prime Minister Edi Rama announced the departure of the army and police near these points, the Minister of Defense has made it a fact. performed.

Through a reaction on social networks, Olta Jacka says every supermarket and bank in the 6:00 – 10:00 and 16:00 – 18:00 hours bandwidths will find the Armed Forces and the State Police effective.

She further states in her announcement that “These boys you see in the photos have left their families at home doing their best to protect you in the best way they know: DISCIPLINE”, while adding rules that to be implemented by citizens.

Scandalous footage has arrived at the Faxweb.al newsroom from field reporters where people flocked to pay bills and installments at post offices but also at bank doors.

The photo and video footage we posted earlier shows long queues and massive crowds at the Post Office in Librazhd, while it is worth pointing out that in such a situation it is truly disturbing beyond all accountability.

The same thing has happened in Tirana, where citizens have appeared massively in front of institutions where they pay their bills and monthly installments in a long, unorganized way and in violation of one another’s diastolic instructions and take protective measures.

The footage is really disturbing and alarming while not looking at the Police structures or other authorities responsible for enforcing the rules.