Presidenti Ilir Meta në konferencën për shtyp nga Presidenca i është përgjigjur interesit të gazetarëve lidhur me komentet që kanë qarkulluar së fundmi.

Së fundin media ka qarkulluar lajmi se Meta do të japë dorëheqjen si president për të marrë një post qeveritar pas zgjedhjeve.

Vetë kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi në një intervistë pak ditë më parë duke komentuar këto lajme u shpreh se Metës do t’i përshtatej posti i ministrit të Brendshëm.

Mirëpo, lidhur për këto zëra, kreu i shtetit tha se do të mbajë premtimin për të qëndruar deri në 24 korrik 2022 në Presidencë.

“Unë prej kohësh kam qenë i gatshëm që për hir të marrëveshjeve të cilat zgjidhin krizën të lija edhe postin e presidentit që të gjeje një zgjidhje për vendin. Por dua t’ju siguroj pa hyrë në komente që kërkojnë të tërheqin vëmendjen nga çështja e garantimit të zgjedhjeve të lira, t’ju them se në të gjitha rastet unë premtimin që kam bërë që ky institucion deri në 4 kori 2022 do të jetë kështjellë e pamposhtur do ta mbaj edhe në të gjithë mënyra. Për këtë të jeni të qetë. Deri në 24 korrik, por ky nuk është problemi i vetëm edhe gjatë viteve ka qenë institucion që e ka mbrojtur kushtetutën. Për sa i takon cështjes së zgjedhjeve për muaj ka vetëm një gjë rëndësi të jenë të lira dhe të ndershme. Vetë kushte e BE e kanë një kërkesë ulimative”, u shpreh Meta.

Më tej Meta bëri thirrje që të mos devijohet nga marrëveshja e 5 qershorit për Reformën Zgjedhore, duke iu drejtuar konkretisht mazhorancës.

Presidenri tha se mbështet opozitën për hapjen e listave 100%, ndërsa i kërkoi mazhorancës që të mos bëhet pengesë.

“Të mos devijojnë as 1 mm nga marrëveshja e 5 qershorit. Përshëndes opozitën që kanë qenë për hapjen e listave 100%. Në rast se mazhoranca nuk dëshiron ti hapë listat për vetë ti bëjë të mbyllura por nuk ka pse të pengojë forcat e tjera. Nëse do të kemi një shkeljet njëanshme atëherë është e qartë që kemi tentativë për pushtetin dhe kuptohet që grushti i shtetit do të shtypet nga grushti i popullit”, deklaroi Meta.

President Ilir Meta at the press conference by the Presidency responded to the interest of journalists regarding the comments that have circulated recently.

Recently, the media circulated the news that Meta will resign as president to take a government post after the elections.

The chairwoman of the SMI, Monika Kryemadhi, in an interview a few days ago, commenting on this news, said that Meta would be suitable for the post of Minister of Interior.

However, regarding these rumors, the head of state said that he will keep his promise to stay in the Presidency until July 24, 2022.

“I have long been ready for the sake of agreements that resolve the crisis to leave the post of president to find a solution for the country. But I want to assure you without entering into comments that seek to divert attention from the issue of guaranteeing free elections, to tell you that in all cases I have promised that this institution up to 4 choirs 2022 will be a fortress invincible will keep it well in all ways. For this be calm. Until July 24, but this is not the only problem and over the years it has been an institution that has defended the constitution. As for the issue of elections for months only one thing matters is to be free and fair. “EU conditions themselves have an ulimative request”, said Meta.

Meta further called not to deviate from the June 5 agreement on Electoral Reform, specifically addressing the majority.

The president said he supports the opposition in opening the lists 100%, while urging the majority not to become an obstacle.

“Not to deviate even 1 mm from the June 5 agreement. I salute the opposition who have been for opening the lists 100%. In case the majority does not want to open the lists for themselves, they should close them, but there is no need to hinder other forces. “If we have a one-sided violations, then it is clear that we have an attempt for power and it is understood that the coup will be suppressed by the coup of the people”, declared Meta.