Puntatën e djeshme në Përputhen ka ndodhur një moment i veçantë, ku të gjithë konkurrentët janë prekur duke derdhur lot.

Surpriza për Mevlanin nga mamaja e tij i ka bërë të gjithë që të përloten.

Përmes një videoje mamaja e tij tha se djali është larguar nga vendi për të punuar jashtë qëkur ishte i vogël.

“Mevlani është djali im i parë, pas lindjes së tij më vdes babai im. Ishte i vogël për të marrë rrugët e kurbetit por gjendja e bëri. Kam bërë dy operacione dhe kur sëmurem ai është kujdesur gjithmonë për mua. E ka thënë gjithmonë që se dua jetën po se pata mamin. Kur ishte në Gjermani dhe nuk i dilja në telefon ia bënte që më jep mamin në telefon. Unë e respektoj zgjedhjen e tij, po të jetë i lumtur ai unë do të jem më e lumtura e botës. Për Ledjanën më duket vajzë e edukuar”, tha mamaja e Mevlanit.

Të gjithë janë përlotur përfshirë moderatoren Borën, Mevlanin, Ledjanën apo Shkëlqimin, dhe opinionistin Arjan Konomi.

Mes lotësh Mevlani ka dhënë një mesazh për nënën e tij duke thënë se të gjitha lotët do të t’ia kthejë në buzëqeshje.

There was a special moment in yestoday’s match in Përputhen, where all the competitors were touched by shedding tears.

The surprise for Mevlani from his mother has made everyone cry.

Through a video his mother said the boy has left the country to work abroad since he was little.

“Mevlani is my first son, after his birth my father dies. He was small to take the curve roads but condition did. I have done two surgeries and when I get sick he has always taken care of me. He always said that I love life if I had my mom. When he was in Germany and I did not answer the phone, he would give it to my mom on the phone. I respect his choice, if he is happy I will be the happiest in the world. For Ledjana, I think she is an educated girl “, said Mevlani’s mother.

Everyone cried, including the moderator Bora, Mevlani, Ledjana or Shkëlqimi, and the opinionist Arjan Konomi.

Between tears, Mevlani gave a message to his mother, saying that he would return all the tears to her with a smile.