Tre javë nga vendimi i qeverisë, policia në të gjithë vendin ka vendosur 14.873 gjoba për mosmbajtjen e maskës, mesatarisht 650 në ditë.

Masa administrative është 30 mijë lekë të vjetra dhe për përsëritësit e shkeljes, gjoba shkon në 50 mijë.

Gjithsej, në arkën e shtetit pritet të shkojnë rreth 45 milionë lekë të reja të cilat do të vilen nëpërmjet faturës së energjisë elektrike.

Por si reagojnë qytetarët kur ndalohen nga efektivët e policisë?

Kamera e ABC kreu një vëzhgim në rrugët e kryeqytetit, kryesisht në zonat periferike, ku gjatë inspektimi ka kapur momentin kur gjobitet një i ri në Kombinat.

Ka nga ata që japin arsye të ndryshme për mosmbajtjen e maskës.

“Nuk e mbajmë dot, na mbahet fryma”, është shprehur qytetari.

Disa të tjerë, edhe pse e kanë maskën me vete, e vendosin vetëm kur shohin patrullën e policisë.

Mbetet për t’u parë nëse qeveria do të falë ose jo më vonë gjobat që po vjel aktualisht për mos vendosjen e maskës, ashtu siç u bë me drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët që shkelën karantinën

Three weeks after the government decision, police across the country have imposed 14,873 fines for not wearing a mask, averaging 650 a day.

The administrative measure is 30 thousand old lekë and for the repeat offenders, the fine goes to 50 thousand.

In total, about 45 million new lek are expected to go to the state coffers, which will be collected through the electricity bill.

But how do citizens react when stopped by police officers?

ABC camera conducted a surveillance on the streets of the capital, mainly in the suburban areas, where during the inspection it captured the moment when a young man was fined in Kombinat.

There are those who give different reasons for not wearing the mask.

“We can not hold it, we can hold our breath”, said the citizen.

Some others, even though they have the mask with them, only put it on when they see the police patrol.

It remains to be seen whether or not the government will later pardon the fines it is currently collecting for not wearing the mask, as was the case with drivers and pedestrians violating the quarantine.