Ministria e Arsimit ka hapur thirrjen për të gjithë të rinjtë e diplomuar nga mosha 21 deri në 26 vjeç për programin e praktikave të punës. Lajmi u bë i ditur nga ministrja e Arsimit Evis Kushi.

Aplikimet do të kryhen deri në datën 31 korrik ndërsa në praktikën që do zgjasë nga data 16 gusht deri në 16 nëntor do përfshihen deri në 2000 të rinj. Në fund të kësaj periudhe kohore për 200 praktikantët më të mirë do të ofrohet një kontratë pune 1-vjeçare.

“Sot kam një lajm të mirë për të diplomuarit nga mosha 21-26 vjeç. Kemi shpallur thirrjen e gjashtë të programit kombëtar të praktikave të punës që do të qëndrojë e hapur deri në datën 31 korrik.

Janë 2000 vende për praktikë në fushë të ndryshme. Praktikat do zhvillohen mes datave 16-gusht -16 nëntor të këtij viti dhe 200 praktikantë me performancën më të mirë do t’u ofrohet një kontratë 1-vjeçare. Përgjatë 5 thirrjeve të shkuar të këtij programi janë 3000 që kanë realizuar praktikën dhe 1000 më të mirët kanë fituar kontratën 1-vjeçare”, u shpreh Evis Kushi.

The Ministry of Education has opened the call for all young graduates aged 21 to 26 for the internship program. The news was announced by the Minister of Education Evis Kushi.

Applications will be completed by July 31st and the internship, which will run from August 16th to November 16th, will involve up to 2,000 young people. At the end of this time period a 1-year employment contract will be offered to the 200 best interns.

“Today I have good news for graduates aged 21-26. We have announced the sixth call of the national internship program that will remain open until July 31st.

There are 2000 places for internship in various fields. The internships will take place between August 16-November 16 of this year and 200 best-performing interns will be offered a 1-year contract. During the last 5 calls of this program, there are 3000 who have completed the internship and the best 1000 have won the 1-year contract “, said Evis Kushi.