Jep dorëheqjen Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj.

Kryeministri Edi Rama njoftoi mbrëmjen e sotme dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Sandër Lleshaj. Rama tha se është i kënaqur me përgjegjësinë që mori ministri për shkak të vrasjes së Klodian Rashës nga efektivi i policisë Nevaldo Hajdaraj.

“Pas marrjes së njoftimit për ngjarjen ministri i Brendshëm më ka informuar dhe më ka vendosur në dispozicion dorëheqjen e tij. Jo vetëm për të larë gojën por duke më shpjeguar se përse tërheqja e tij ishte rruga e duhur për të personalisht për mua që i kam besuar atë detyrë, por edhe për qeverinë dhe shumicën tonë.

I kam thënë të më presë të kthehem, sepse kam dashur ta shoh në sy. Jemi takuar edhe sot, jam krenar për sensin e përgjegjshmërisë qytetare dhe kuotën morale me të cilën e mat veten dhe detyrën e tij Sandër Lleshaj. Unë e kam ditur. Në këtë vend nuk janë të gjithë njëlloj. Ai nuk ka asnjë lidhje me aktin e rëndë, as direkt dhe as direkt”, tha Rama.

Sandër Lleshaj u dekretua në postin e ministrit mes shumë polemikave mes presidentit dhe kryeministrit, në datë 16 nëntor të 2 viteve më parë.

 

The Minister of Interior, Sander Lleshaj, resigns.

Prime Minister Edi Rama announced tonight the resignation of Interior Minister Sander Lleshaj. Rama said that he is satisfied with the responsibility that the minister took due to the murder of Klodian Rasha by the police officer Nevaldo Hajdaraj.

“After receiving the notification about the event, the Minister of Interior informed me and made his resignation available to me. Not just to wash his mouth but explaining to me why his withdrawal was the right way for him personally for me to have entrusted him with that task, but also for the government and most of us.

I told him to wait for me to come back because I wanted to look him in the eye. We met even today, I am proud of the sense of civic responsibility and the moral quota with which Sander Lleshaj measures himself and his duty. I knew it. Not everyone is the same in this country. “He has nothing to do with the serious act, neither directly nor directly”, said Rama.

Sander Lleshaj was decreed in the post of minister amid many controversies between the president and the prime minister, on November 16 of 2 years ago.