Prej datës 13 korrik qytetarët shqiptarë, veçanërisht banorët e Ersekës dhe Përmetit, do të mund lëvizin drejt Greqisë.

Ministria e Jashtme njofton se pika doganore e “Tre Urave” që lidh Shqipërinë me Greqinë do të hapet në datë 13 Korrik, por e limituar në orar nga 08:00 deri në ora 20:00.

Ndërkohë që nga pika doganore e Qafë Botës që është në funksion 24 orë tashmë do të lejohet edhe kalimi i kamionëve, fugonëve të mallrave, si dhe autobusëve.

“Pika doganore e Qafë Botës do të funksionojë 24 orë dhe pa asnjë kufizim të numrit të udhëtarëve.

Që prej ditës së sotme, në këtë doganë do të lejohet edhe kalimi i kamionëve, fugonëve të mallrave, si dhe dhe autobusëve”, njofton ministria e Jashtme.

KUJDES! Përpara se të lëvizni drejt Greqisë dhe vendeve të tjera në BE apo jashtë saj, informohuni për protokollin, përmes adresës zyrtare të MEPJ (KLIKO KËTU)

From July 13, Albanian citizens, especially residents of Erseka and Përmet, will be able to move to Greece.

The Ministry of Foreign Affairs announces that the customs point of “Three Bridges” that connects Albania with Greece will be opened on July 13, but limited in hours from 08:00 to 20:00.

Meanwhile, from the customs point of Qafë Botë, which is in operation 24 hours a day, the passage of trucks, vans of goods, as well as buses will be allowed.

“The Qafë Bota customs point will operate 24 hours a day and without any restriction on the number of passengers.

“As of today, the passage of trucks, freight vans, as well as buses will be allowed in this customs”, announces the Ministry of Foreign Affairs.

CAREFUL! Before moving to Greece and other countries in the EU or abroad, find out about the protocol, through the official address of the Ministry of Foreign Affairs (CLICK HERE)