Një 22-vjeçare nga Lushnja rezulton e humbur thuajse prej 10 ditësh. Bëhet fjalë për Dajana Mita e reja që është zhdukur pa lënë gjurmë për vendodhjen e saj. Kallëzimi në polici për ngjarjen në fjalë është bërë nga prindërit e vajzës në datën 2 tetor, ndërsa nëna thekson se bijën e saj mund ta kenë trafikuar ose më e keqja ekzekutuar.

Deklarata e nënës:

Them rrëmbyer se kam një dyshim se te telefoni i saj, pash një targë makine, dy ditë dhe kjo targa menjëherë vajta te komisariati i Lushnjes dhe komisariati i verifikoi e mori atje këtë djalin dhe te ky djali dyshoj se ma ka rrëmbyer vajzën. Ka 10 ditë vajza nuk kemi marrë asnje lloj haberi. Ky djalë që e ka marr mbase e ka shitur, mbase e mban me dhunë nuk e di. Ka qenë e rregullt e mbyllur në vetvete, jo e shkathët. Mos e ka vrarë. 10 ditë pa marr vesh ku është vajza.
Sipas burimeve mësohet se për herë të fundit vajza është parë të largohet me një automjet nga Lushnja në drejtim të Rrogozhinës, ndërsa policia ka marrë një pyetje një djalë me të cilin Dajana ka pasur një lidhje. I riu që është njohur me të zhdukurën përmes rrjeteve sociale ka mohuar të ketë gisht në ngjarje.

A 22-year-old from Lushnja has been missing for almost 10 days. It is about the young Dajana Mita who has disappeared without leaving a trace of her whereabouts. The report to the police for the event in question was made by the girl’s parents on October 2, while the mother states that her daughter may have been trafficked or, worst of all, executed.

Mother’s statement:

I say abducted because I have a suspicion that on her phone, I saw a car license plate, two days and this license plate I immediately went to the Lushnja police station and the police station verified and took this boy there and I suspect that he abducted my daughter from this boy. There are 10 days girls we have not received any news. This guy who took it, maybe he sold it, maybe he keeps it by force, I don’t know. It has been regular self-contained, not agile. Don’t kill him. 10 days without knowing where the girl is.
According to sources, for the last time the girl was seen leaving in a vehicle from Lushnja in the direction of Rrogozhina, while the police received a question from a boy with whom Dajana had an affair. The young man who became acquainted with the missing person through social networks has denied having a hand in the event.