Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) njofton drejtoritë komunale të arsimit dhe të gjitha institucionet arsimore se, në pajtim me nenin 2 të Ligjit Nr.03/L-064 për Festat Zyrtare të Republikës së Kosovës, të hënën më 3 maj, për nderë të Ditës Ndërkombëtare të Punës dhe të martën më 4 maj, për nder të Pashkëve Ortodokse do të jetë festë zyrtare.

Gjatë këtyre dy ditëve institucionet arsimore nuk do të punojnë dhe procesi mësimor do të vazhdojë të mërkurën nga data 5 maj.

The Ministry of Education, Science, Technology and Innovation (MEST) notifies the municipal directorates of education and all educational institutions that, in accordance with Article 2 of Law No. 03 / L-064 on Official Holidays of the Republic of Kosovo, on Monday 3 May, in honor of International Labor Day and Tuesday, May 4, in honor of Orthodox Easter will be the official holiday.

During these two days the educational institutions will not work and the teaching process will continue on Wednesday from May 5th.