Detaje të reja janë zbardhur nga Porti i Durrësit aty ku gjatë kontrollit të një mjeti u gjetën mbi një milionë euro të pajustifikuara, taksa mësohet se është shoqëruar nga blutë e qytetit bregdetar shoferi i kamionit.

Kjo sasi eurosh që vinin nëpërmjet një trageti të ardhur nga Bari është gjetur e shpërndarë në vende të ndryshme brenda një mjeti.

Departamenti i krimeve të rënda është duke trajtuar rastin menjëherë pasi u njoftua nga policia në doganë duke ndaluar kështu drejtuesin e mjetit i cili ndodhej i vetëm. Deri më tani burimet bëjnë me dije që drejtuesi është nga qyteti i Tiranës dhe ka bërë vazhdimisht të njëjtën rrugë kohët e fundit.

Në bazë të analizës së riskut mësohet se mjeti është përzgjedhur nga sistemi me risk dhe është kapur nga skanimi, i cili ka zbuluar që kishte para të fshehura.

Zbulimi i parave është bërë pak pas mesnatës së kaluar, ndërsa nga përdorimi i skanerit janë pikasur edhe shuma e madhe e parave të fshehura në një kamion që ishte nisur nga Bari.

Mësohet se paratë janë në valutën euro ndërsa nuk bëhet i ditur ende emri i poseduesit të tyre, nga ishin nisur dhe kush ishte destinacioni. Operacioni është realizuar nga strukturat doganore në bazë të analizës së riskut. Pas konstatimit nga Dogana, është njoftuar Pólicia për hétime te mëtejshme.

New details have been revealed by the Port of Durres, where during the control of a vehicle were found over one million euros unjustified, the tax is learned to have been accompanied by the blues of the coastal city truck driver.

This amount of euros that came through a ferry coming from Bari was found scattered in different places inside a vehicle.

The Serious Crimes Department is handling the case as soon as it was notified by the police at the customs, thus detaining the driver of the vehicle who was alone. So far, sources suggest that the driver is from the city of Tirana and has been doing the same thing recently.

Based on the risk analysis, it is learned that the vehicle was selected by the risk system and captured by the scan, which revealed that it had hidden money.

The money was discovered shortly after midnight last night, and the use of the scanner also highlighted the large amount of money hidden in a truck that had departed from Bari.

It is learned that the money is in the euro currency while the name of their possessor is not yet known, where they started and who the destination was. The operation was carried out by customs structures based on risk analysis. After being ascertained by the Customs, Pólicia was notified of further departures.